Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Lillbergets förskola, avdelning 7 2016/2017

Skapad 2017-02-17 09:48 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Lillbergets förskola, avdelning 7 2016/2017

Innehåll

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 Mål – språk och kommunikation

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.  

 

Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 • Barnen skall utveckla ett intresse för sång, rörelse, drama, bild och traditioner.
 • Utveckla sitt eget språk och det svenska språket.

Arbetsprocess:

 Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 Fortsätter arbetet med sångpåsar, sångkort och flanosagor som används i samlingen. Vi använder oss av TAKK(tecken som stöd) för att förstärka orden i sångerna.

Vi pratar med barnen och benämner sakerna med namn. Vi använder TAKK för att förstärka orden. Vi lånar böcker på biblioteket regelbundet. Vi köper in nya egna böcker som är tillgängliga för barnen. Vi använder ordbilder, namnkort, ramsor som används på samlingen och vid blöjbyte.

Vi använder oss av Bornholmsmodellen och Babblarna.

 

 Ansvarig/ansvariga:

 Hela arbetslaget

Ylva sätter upp ramsor vid skötborden.

Helen och Eva gör nya sångkort och ramsor till samlingen

 

2.3 BARNS INFLYTANDE

 Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

 

 Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 • Förmåga att vara delaktig i verksamheten efter deras egna intressen.

 Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

 • Vi utgår från barnens intressen när vi planerar aktiviteter.
 • Barnen blir mera delaktiga i verksamheten.

 

 Arbetsprocess:

 Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

 Under 5 veckor under hösten väljer vi tre olika aktiviteter som barnen får prova på. Vi observerarar och utvärderar vad barnen är intresserad av. Verksamheten planeras efter utvärderingen.

De aktiviteter vi valt är: rörelse, bygg och konstruktion och skapande.

 Ansvarig/ansvariga:

 Ylva – rörelse

Eva – bygg och konstruktion

Helen - skapande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: