Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2017-02-17 10:02 i Källan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du kommer att arbeta med din studieteknik främst olika typer av läsning.

Innehåll

Du kommer att arbeta med olika övningar, som inriktar sig på din läsning och hur du kan använda läsningen olika beroende på syfte och uppgiften. 

Du kommer arbeta i Svenska Direkt 7, både studieboken och grundboken i kapitlet Konsten att lyckas med studierna. Du kommer även att få arbeta på digilär i avsnittet Studera mera-om studieteknik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Studieteknik-svenska

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: