Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Bobbos väska

Skapad 2017-02-17 10:39 i Backatorpets förskola Halmstad
I Bobbos väska är ett mindre tema i vårt arbete med Babblarna
Förskola
Som en del av vårt arbete med Babblarna har vi valt att arbeta med ett mindre projekt kring sagan "I Bobbos väska"

Innehåll

Syfte

Med hjälp av Babblarna stimulerar vi barnens språkutveckling och skapande på ett lustfyllt sätt, samt ger barnen möjlighet att träna socialt samspel.

Sagan

Experiment - Vad flyter och sjunker i Bobbos väska

Skapande

Vi skapar våra Babblare. Vi arbetar med en färg i taget och använder oss av olika sätt att måla, olika tekniker.

Utvärdering/Uppföljning

Barnen har visat stort intresse och lust när vi introducerat Bobbos väska, och deltar gärna i dramatiseringen.

Vattenexperiment är också något som fångar barnens uppmärksamhet och de är väldigt intresserade av att undersöka hur materialet fungerar i vatten.

Vi har introducerat målning och barnen har fått experimentera med färg och vatten. Många barn hade aldrig hållit i en pensel förut och vi går fram i barnens takt och ger dem tid. Vi fortsätter att utveckla arbetet med färg genom att vi koncentrerar oss på en färg i taget.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: