Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Lambda åk 3

Skapad 2017-02-17 11:22 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
I åk 3 kommer du att arbeta i boken Mattesafari, vara med på gemensamma genomgångar, arbeta med konkret material och på ipads mm. Målet i årskurs 3 är att klara de nationella proven.

Innehåll

Matematik

Målet med undervisningen är att utveckla sin förmåga att: 


- välja och använda lämpliga metoder för att kunna göra beräkningar.
- lösa matematiska problem genom att välja lämpligt räknesätt (addition, subtraktion, multiplikation och division) och hitta bra metoder.
- muntligt och skriftligt kunna förklara sitt tänkande med hjälp av matematiska begrepp.
- kunna föra och följa matematiska resonemang.

 VAD?

Du kommer att arbeta med:

- tal och taluppfattning 0-10 000, addition och subtraktion.

- tabell 0-10 i multiplikation och division.

- lösa matematiska problem.

- rimlighet, klockan, tid, längd, vikt, volym, temperatur och mönster.

HUR?

För att utveckla din matematiska förmåga och klara kunskapskraven för år 3 kommer vi att:

- ha genomgångar i helklass eller mindre grupp.  

- arbeta enskilt, i par och i grupp.

- samtala om lösningar, metoder och begrepp.    

- samtala om hur du visar ditt tankesätt muntligt och skriftligt.

- räkna i mattebok, räknehäftet, arbetsplan och på Ipads.

- arbeta med konkret material.                                                                                                      


 Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga:

- att lösa matematiska problem med de fyra räknesätten.

- använda dig av matematiska begrepp.

- se samband mellan olika räknesätt.

- se svarets rimlighet.

- förklara och redogöra hur du räknat ut olika matematiska uppgifter. 

 

Bedömning görs i bedömningsmatrisen "Gläntan 1-3 Matematik"

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: