Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Problemlösning åk 4

Skapad 2017-02-17 11:35 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Fokus problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Att lösa problem kräver uthållighet, strategier och kreativitet. Och det tar tid. Vi möter det nu och då i matematikundervisningen i skolan men också i verkliga livet. Vi ska under terminen fokusera på några typer av problem för att lära oss känna igen dem och att träna oss på olika strategier för att ta oss an problemen. Genom att konstruera egna problem och lösa varandras, förstår vi mer om hur lösningsstrategierna fungerar.

Innehåll

Det här ska vi lära: 

- Olika strategier för att lösa problem. 

- Redogöra för metoderna vi använt. 

- Metoder för att följa resonemang.

Så här ska vi arbeta: 

- Problemlösning enligt EPA-modellen (enskilt-parvis-alla)

- Jämföra och sortera lösningar

- Göra egna liknande problem utifrån egna intressen och kunskapsområden

- Göra Månadens mattekluring och Kängurutävlingen

Så här får du visa: 

- Genom att bidra till klassens gemensamma problempärm

- Muntliga redovisningar 

- Genom att delta i Kängurutävlingen 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: