Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellen

Skapad 2017-02-17 14:10 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med att läsa noveller, samtala om novellens typiska uppbyggnad och med att skriva noveller. Vi tränar på att gestalta samt ge och ta emot respons för att förbättra texter. En novell väljs ut till att bli ett filmmanus. Klassen gör sedan en novellfilm tillsammans.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar nu med noveller. Du kommer att lära dig vad som kännetecknar en typisk novell genom att läsa, samtala och skriva kring några noveller. Du kommer också få träna dig på att gestalta samt att inleda en novell- in medias res. Till slut kommer du att få göra en film tillsammans med dina klasskompisar. Ni kommer då att bygga vidare på en inledning och tillsammans skapa en novellhistoria som ni spelar in.

Innehåll

Konkretisering av målen

 • Du läser noveller och visar att du förstår uppbyggnaden genom samtal och reflektioner.
 • Du skriver en inledning där du visar att du kan ta hänsyn till novellens uppbyggnad.
 • Du visar att du kan bidra till att skapa en novell som innehåller de stiltypiska dragen genom att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 

 

Undervisning

 • Vi läser några typiska noveller för att lära oss om uppbyggnaden och hämta inspiration till den egna inledningen.
 • Vi tränar på att gestalta och skriva en egen inledning.
 • Filmskapande. Arbetet utförs i grupp. Gruppen utgår från eget manus och skapar egen film. Filmens längd 2-5 minuter. 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå och analysera noveller.
 • Din förmåga att anpassa din text efter texttyp och språkliga normer.
 • Din förmåga att göra gestaltande beskrivningar.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Filma en novell mm

ännu ej uppnått målen
E
.
C
A
.
Inledning novell- gestaltning
Din inledning saknar beskrivning av personer och miljö. Man kommer inte direkt in i handlingen (in medias res)
Din inledning innehåller enkla gestaltande beskrivningar. In medias res.
Din inledning innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. In medias res.
Din inledning innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar In medias res.
Film- Innehåll
Er film följer inte "novellreceptet" och/eller saknar en röd tråd.
Er film följer i huvudsak "novellreceptet" och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Er film är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Filmen gör försök till att vara mer avancerat uppbyggd.
Er film är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Filmen är mer avancerat uppbyggd med t ex parallellhandling, inre monolog och/eller tillbakablickar
Film- Dialog
Filmen innehåller ingen dialog.
Filmen innehåller dialog som inte för berättelsen framåt.
Dialogen för handlingen framåt.
Dialogen för handlingen framåt, ger en bild av personernas karaktär, samt är trovärdiga.
Filmskapande
Du har inte bidragit i det filmskapande arbetet.
Du kan i det filmskapande arbetet bidra till att utveckla idéer och bearbeta uppslag. Du håller dig i bakgrunden i filmskapandet.
Du kan i det filmskapande arbetet utveckla delvis egna idéer och bearbeta andra uppslag. Du tar plats i filmskapandet.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer och bearbeta andras uppslag. Du tar en aktiv roll i filmskapandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: