Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering/SVA/FBK

Skapad 2017-02-17 14:24 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Ämnesområdet kommer till stor del att fokusera på läsförståelse men också på olika typer av skrivningar, grammatik och ordkunskap.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. För att göra sig förstådd måste man kunna formulera sig både i tal och i skrift. Och anpassa språket efter den man riktar sig till, eller det sammanhanget man formulerar sig för. För att förstå sim omvärld måste man kunna urskilja språkliga strukturer och språkliga normer och känna till de ord som används i de olika typerna av texter. 

Kopplingar till läroplan

Syfte: formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Syfte: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Syfte: välja och använda språkliga strategier

Syfte: urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Syfte: söka information från olika källor och värdera dessa

 

Konkretisering

Tala, läsa, skriva, lyssna, förstå.

Ordkunskap, begrepp, grammatik.

Att själv producera text i tal och skrift.

Att själv hitta ord och översättningar i lexikon och på Internet.

Arbetsformer

Lärarledda bildsamtal
Arbeta med förkunskaper och förförståelse
Arbeta med läromedlet Fördel (textbok + övningsbok) + Fördel Läs.
Skriva texter tillsammans
Strukturerade språkövningar
 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...
1. ...läsa med flyt, analysera och förstå texter genom att använda olika strategier.
2. ...sammanfatta texters innehåll och därmed visa läsförståelse.
3. ...förstå budskapet mellan raderna samt tolka texter utifrån egna erfarenheter.

 

 Läroplanskopplingar

  • SvA  7-9  Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • SvA  7-9  Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • SvA  7-9  Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • SvA  7-9  Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  • SvA  7-9  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  • SvA  7-9  Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  • SvA  7-9  Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • SvA  7-9  Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: