👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Är det sant?

Skapad 2017-02-17 15:08 i Hällingsjö skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Hur vet man om man kan lita på en källa?

Innehåll

Varför ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss om detta för att förstå hur media fungerar, att tänka källkritiskt och förstå vår egen roll på bloggar och i sociala medier.

Vad ska vi lära oss?

 • källkritik
 • primär- och sekundärkällor
 • kontrollfrågor
 • hur reklam fungerar
 • vem bestämmer vad som är en nyhet
 • om bildmanipulation 
 • bilden av killar/tjejer i media 
 • självpublicering

Hur ska vi lära oss? 

 • se Ur:s serie "Är det sant?"
 • diskutera
 • undersöka

Vilka förmågor får du möjlighet att utveckla? 

 • söka, välja ut och sammanställa information 
 • resonera om informationens och källornas användbarhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Samhällskunskap, svenska - Är det sant?

Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Information & källor
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.