Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordbruk förr och nu

Skapad 2017-02-18 09:34 i Högadalsskolan Härryda
Vi bekantar oss med begreppet: tekniskt system
Grundskola 4 – 6 Svenska Teknik
När flera delar är kopplade till varandra för att underlätta för människor kallas det för ett tekniskt föremål t.ex en skottkärra. Skottkärran skulle också kunna kallas för ett litet tekniskt system även om vi ofta tänker på mycket större tekniska lösningar när vi pratar om tekniska system som t.ex en traktor eller till och med ett helt mejeri.

Innehåll

Jordbruk förr och nu

För att bättre kunna förstå tekniken som finns omkring oss ska vi undersöka några olika tekniska system som ger oss de produkter som vi ofta använder. Vi ska även ta reda på hur sättet att ta fram dessa produkter har förändrats över tid och hur det har påverkat oss.

 

Varför ska vi lära oss om Jordbruk?

Du ska få förutsättningar för att lära dig:

 • utveckla ditt tekniska kunnande
 • hur tekniken har förändrats
 • använda tekniska expertord när vi samtalar
 • skriva en faktatext

 

Arbetssätt

Du ska få läsa och sammanfatta

Du ska undersöka och beskriva en tillverkningsprocess

Du ska få jämföra hur teknik fungerade för 100 år sedan och hur det fungerar idag

Du ska värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Du ska få dokumentera i form av enkla skisser och bilder och skriva en faktatext

 

Vad ska vi lära?

Beskriva ett eller flera tekniska lösningar och produktionsprocesser

Jämföra vilken teknik man använde förr och vad vi använder idag

Läsa faktatexter, se på korta faktafilmer och sammanfatta dessa

Redovisa inför klasskompisarna

 

Elevinflytande

Du väljer vilken produktionsprocess du vill lära dig om och vilken teknisk maskin du vill förklara.

Rubriker att välja på:

 • Från ax till limpa
 • Från ko till kylskåp
 • Från potatis till chips
 • Från sockerbeta till sockerbit
 • Från får till vante

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Din förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska system
 • använda tekniska begrepp och uttrycksformer
 • värdera hur olika tekniska system kan ha påverkat människan, samhället och miljö

 

Bedömning

Hur får eleven möjlighet att visa vad den lärt sig?

Du ska beskriva hur en produktionsprocess inom jordbruket kan fungera idag och hur det gick till för ca 100 år sedan. Du ska också förklara någon eller några skillnader på teknik förr och nu. Beskriv hur människans vardag förändrats men även hur samhället och miljön kan ha påverkats.

 

Förslag på informationskällor

Faktablad: Hur tillverkar man potatischips

www.kalvin.mu

Youtube

"Chipsfabriken - så görs Bjäre Chips" (Börja titta på 9 min)

"Så här bakar vi med kärlek på Pågen"

”Så produceras socker från sockerbetor”

”Norrbottens Ullspinneri AB Morjärv”

”Sätila of Sweden 120 år”

"VMS robotic milking"

 

wikipedia.org

"Jordbruk"

”Ull”

http://www.grundskoleboken.se/wiki/Ullens_v%C3%A4g_till_vanten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: