Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar åk 1-2

Skapad 2017-02-18 12:11 i Stråtjära skola Söderhamn
Grundskola 1 – 2 Bild Biologi Svenska
Under vårt tema arbete kring fåglar så kommer vi att studera olika fåglar och dess kännetecken. Vad skiljer dem åt och vilka är dess likheter. Vi kommer att undersöka och lära oss om vad fåglarna äter och lite om hur de lever.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

 • att känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö
 • att förstå och kunna förklara varför stannfåglarna stannar kvar i Sverige under vintern och varför flyttfåglarna flyttar.
 • att namnge fågelns olika delar.
 • att kunna några begrepp som har med fåglar att göra.
 • att kunna skriva en enkel faktatext om fåglar.

Hur ska vi lära oss detta? 

 • vi kommer att se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö.
 • skriva fakta om fåglar.
 • rita och måla fåglar.
 • lyssna på fågelläten.

  Du ska visa att du kan:

 • känna igen och namnge några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • skriva en enkel faktatext och skapa en bild till texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: