Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi läser på kurdiska

Skapad 2017-02-18 12:40 i Stentägtskolan Söderhamn
Vi utvecklar vår läsförmåga i kurdiska. Lär oss använda läsförståelse strategin (?) Att ställa frågor.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Är det svårt att läsa på kurdiska? Finns det svåra ord när du läser? Eller blandar du ihop de kurdiska bokstäverna med de svenska? Jag tycker det är mycket lättare att läsa på kurdiska än du tror. Vi ska under 15 lektioner ta reda på det och jag tror att du kommer att vara stolt över dig när du läser och förstår kurdiska texter.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

 •  Syftet är att du ska utveckla din läsning på kurdiska så att du känner att det inte så svårt att läsa flytande på kurdiska.

Förmågor som vi ska utveckla

 • Läsa och förstå olika texter på kurdiska.
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Centralt innehåll som vi ska studera

Uppgifter

 • släktträd

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Delmåls- och aktivitet matris

Förmågeutveckling
Material
Ny nivå
Delmål 1
Du kan ta reda på vilka kurdiska bokstäver du kan uttala rätt och vilka bokstäver är svårare att uttala eller skilja åt uttalet från de svenska bokstäverna: (c-e-i-q-j-x-y) -Du lyssnar noga när jag eller en kompis läser texten på tavlan. Medan du lyssnar, försöker du läsa och känna vilka bokstäver eller vilka ord är svåra att uttala. ( ç-ê-î-ş-û) - Du försöker läsa texten högt för din kompis eller till mig. Vi lyssnar och ger respons -Du läser exemplen på ord och meningar som jag skriver på tavlan.
Texterna: Ferhad u Helin. Teliksor Izina min li Birtalike. Cane Cane Wexta bobe min hat Fitya. En text från boken "Şagird diçin dibistanê". Lexin ordboken Begrepp listan: Uttal, respons, frågor på raderna, frågor mellan raderna, frågor bortom raderna.
Delmål 2
Du kan uttala de kurdiska bokstäverna som inte finns i det svenska alfabetet:(ç-ç-ş-û) - Du lyssnar noga och läser efter när jag eller en annan elev läser de korta texterna. - Du läser de korta texterna för en kompis eller för mig. Frågar kompisen om svåra ord när du läser. - Du lyssnar när din kompis läser och ger respons.
Delmål 3
- Du kan uttala de flesta kurdiska bokstäverna och läsa de flesta svåra orden rätt: Bokstäver som har samma form, men olika uttal i det svenska alfabetet (c-e-i-j-q-y-x) - Du läser exemplen på ord och meningar jag skrivit på tavlan. - Du läser de korta texterna för din kompis. - Du lyssnar och kollar hur din kompis läser texterna och ger respons. - Med de olika exemplen ser du skillnaden förstår du att det finns bokstäver som skrivs på samma sätt, men uttalas olika i det kurdiska och det svenska alfabetet.
Delmål 4
Du kan läsa olika enkla och korta texter bättre än förut. - Du kan jämföra din läsning med hur du läste förut och kan prata om vad du har har blivit duktigare på. - Du kan återberätta med dina egna ord om vad texten handlar om. -Du läser och skriver på ditt häfte alla exempel på de ord och meningar vi skriver på tavlan för att uttala och läsa rätt: ord med bokstäverna c-ç e-ê i-î s-ş u-û j-y x. - Du får 3 nya texter. Du läser texterna högt för din kompis eller till mig, eller för alla om du vill. -Du jämför din läsning med hur du läste förut och pratar om vad du har har blivit duktigare på. - Du återberättar texten både med ord från texten och med dina egna ord till din kompis.
Delmål 5
Du kan läsa mer flytande. Du kan begreppen "på raderna, mellan raderna, bortom raderna" genom att Du läser samma texter till mig och till din kompis. Vi båda lyssnar. Du rättar dig inte så ofta, du läser med mer flytt. - Jag berättar med flera exempel om en läsförståelse strategi genom att prata om och visa på tavlan om läsförståelse strategin "Att ställa frågor" (?). (Frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna). -Du skriver på ditt häfte om hur man hittar svaren på raderna, mellan raderna frågor i en text. - Du hittar frågor på raderna från en text och ställer frågorna till din kompis. Du svarar på frågorna när kompisen ställer på raderna frågor.
Delmål 6
Du kan svara på en eller flera mellan rader frågor från en text vi redan har läst. -Du försöker svara på en mellan rader fråga från en text vi har redan läst. Jag ställer frågan, du tänker och svarar. -Du vet skillnaden mellan på raderna och mellan raderna frågor. Det visar du genom att prata om och träna på att hitta mellan rader frågor, tillsammans med din kompis. Och försöka svara på de frågor.
Delmål 7
Du kan svara på bortom rader frågor som jag eller din kompis ställer. - Jag ställer bortom raderna frågor från texter vi redan har läst. Du diskuterar med din kompis och tillsammans svarar ni på frågorna. -Du hittar själv en bortom rader fråga från en text och ställer frågan till din kompis. - Du tänker och svarar på bortom rader frågan.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: