Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Danslek

Skapad 2017-02-18 13:44 i Årsta grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning
Danslek som är en del av Relation Play Övningar för att känna in rummet, olika tempon, riktningar och ljudvolymer

Innehåll

Danslek

En övning i samspel, rumsuppfattning, ljudvolym- och hastighetsförändringar. Även att känna in känslomässiga skillnader i glatt och dämpat

 

> Du förbereds inför aktiviteten genom att se på schemabilden med det dansande paret

> Du sitter i soffan eller i Din rullstol och väntar på att bli uppbjuden

> Du visar igenkännande och förväntan inför/under de olika danserna och samspelar med Din partner/lärare

> Du är delaktig och agerar på ett relevant sätt under de gemensamma danserna (klampar - smyger, sträcker Dig upp - ned, dansar snabbt - långsamt, dansar framåt - bakåt o.s.v.)

> Du tar eget initiativ och dansar med Din partner/lärare eller fritt i rummet under den fria dansen

> Du visar igenkännande och samspelar under den avslutande aktiviteten "Raketen"

> På Ditt eget individuella sätt tackar Du Din partner/lärare för dansen

 

Bedömning

Du bedöms efter hur väl Du visar förväntan och samspelar i de olika danserna

Du bedöms efter hur pass mycket Du visar igenkännande inför och under danserna

Du bedöms efter Din förmåga att agera relevant i danserna

Du bedöms efter hur Du på Ditt individuella sätt tar eget initiativ till samspel eller eget agerande under den fria dansen

Du bedöms efter hur Du på Ditt individuella sätt tackar för dansen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: