Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR 9: Händelseförlopp i dåtid

Skapad 2017-02-18 14:58 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
I några veckor framöver kommer du att lära dig mer om texter i dåtid. Du kommer att få utveckla din förmåga att återge händelseförlopp i dåtid, både skriftligt och muntligt, med fokus på tidsformen passé composé. Metoden du använder kallas för processkrivning, där du både får och ger respons på texter. Varför arbeta med processkrivning? Processkrivning är mycket språkutvecklande då du får möjlighet att bearbeta och förbättra dina texter.

Innehåll

 Konkreta mål

 • läsa, samtala om och återge texter/händelser i dåtid
 • skriva i nutid och dåtid enkla berättande texter om självupplevda vardagliga/bekanta händelser 
 • bearbeta och förbättra egna texter

Grammatik

 • känna till de största skillnaderna mellan mellan passé composé och imparfait
 • former i passé composé med "avoir" som hjälpverb: regelbundna verb (-er, -ir och -re) och de vanligaste oregelbundna verben ( t ex être, avoir, faire, prendre, voir)
 • former i passé composé som har "être"  som hjälpverb 1) rörelseverb: t ex venir, partir, entrer, aller, descendre, naître, mourir 2) reflexiva verb, t ex se promener, le laver, se lever
 • använda vanliga sambandsord ( t. ex. et, mais, ou, parce que, puisque, d'abord, puis)
 • använda vanliga tidsuttryck (t. ex après, le soir, ce matin)

 

Genomförande

Under arbetsområdets gång kommer du på olika sätt öva på att lyssna, läsa, tala och skriva. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Det finns behov och önskemål i gruppen om att repetera verb i nutid, du kommer därför börja med att skriva en text i tidsformen presens.

Du kommer sedan att få läsa, samtala om och återge exempeltexter i passé composé (Textboken s 51). Sedan kommer du att få skriva och bearbeta egna texter i dåtid.

Metod

Den pedagogiska metoden som används under ditt skrivande kallas för processkrivning. Detta innebär att du får respons och bearbetar din text under skrivandets gång, vilket ökar dina chanser att få en bra text och utveckla ditt skrivande.

Bedömning

Du visar vad du kan genom din muntliga och skriftliga aktivitet under lektionerna. Du bedöms på din förmåga att...

 

...deltaga i textsamtal  (om egna texter, andra elevers texter, samt texter i Chez nous 4).

...skriva egna texter och återge innehållet muntligt (skriftlig och muntlig framställning).

...bearbeta och förbättra egna texter/framställningar.

...använda språkliga strategier, som t ex omformuleringar, som förbättrar kommunikationen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris, franska år 9

Reception

1
2
3
4
Redogörelse
Eleven visar ännu inte sin förståelse av texter genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. /Eller saknas bedömningsunderlag.
Eleven visar sin förståelse av korta texter genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse av texter genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse av texter genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.

Produktion

1
2
3
4
Formulering - skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven ännu inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. /Eller saknas bedömningsunderlag.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Formulering - tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven ännu inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. /Eller saknas bedömningsunderlag.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydligande och variation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven ännu inte bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. /Eller saknas bedömningsunderlag.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Interaktion

1
2
3
4
Muntlig interaktion
Eleven kan ännu inte i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. /Eller saknas bedömningsunderlag.
Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i muntlig interaktion eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Eleven kan ännu inte välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. /Eller saknas bedömningsunderlag.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: