Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att argumentera Sv År 4 v. 9-14

Skapad 2017-02-18 16:40 i Storvretaskolan Uppsala
Argumentationsteknik År 4
Grundskola 4 Svenska
Argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren. Du kommer att i samarbete med andra i klassen utforma en affisch där vi ska argumentera för läromedel i år 4. Det vi först tänker på är kartböcker. Tänk så spännande att titta på kartor över Sverige och Norden.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Eleverna kommer att få möjlighet att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll i undervisningen

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Att argumentera i olika /../ beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer /../ för olika mottagare, om ämnen hämtade från /../ skola.

Så här ska vi arbeta:

 • Grammatik, verb i imperativ, allitteration, språkliga överdrifter och adjektiv i superlativ. Interpunktion!
 • Samarbete kring annonser och affischer, Vad kan ni se? Vilka riktar sig annonsen till?
 • Textnivå, vilken effekt har språket? Meningsnivå, hur konstruerar vi meningar för att åstadkomma effekt?
 • Skapa en affisch som vi  muntligt redovisar för vår rektor.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur aktiv du är i samarbetet med andra på lektionerna. Din förmåga att använda specifika ord och begrepp i tal och skrift kommer att observeras formativt på lektionerna. Affischen och den muntliga presentationen kommer att bedömas utifrån matris för muntlig presentation med muntlig respons.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Argumentera för och emot både muntligt, skriftligt och i bild.

E
C
A
Svenska
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation. Argumenterande text
Du har viss förmåga att skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du har förmåga att skriva olika slags texter med begripligt och relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du har god förmåga att skriva olika slags texter med begripligt och tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Bild
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar åsikter med bildspråk och genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Skapa en bild med tydligt budskap.
Du har viss förmåga att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du har förmåga att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du har god förmåga att framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar åsikter med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: