Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentative text

Skapad 2017-02-18 17:07 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Engelska
The right to speak your mind and have your own opinion is not something we can take for granted and it is something very important to know how to do. Because if you don’t have the language to argue for your point of view, the risk is that someone else will speak for you.

Innehåll

You are now going to write an argumentative text in class. Your text should have at least 2 arguments and a counterargument (as well as the other parts of an argumentative text that we talked about).

 

This is how you will work.

 

 • Come up with a subject to write about
 • Plan out the different parts of your text
 • Write your text on google docs
 • Do a peer review (get a checklist from A-K
 • Re-work your text after your friend’s comments
 • Share your text with A-K

 

Parts of a persuasive text:

 1. Title
 2. Introduction: A hook + a thesis statement (your opinion)
 3. Argument 1 + Examples and/or facts
 4. Argument 2 + Examples and/or facts
 5. Counterargument + Answer
 6. Restated opinion + A call to action


Stödstruktur: An argumentative textTitle

 

Paragraph 1:

Introduction

Du börjar texten med att skriva en “hook”, någon fakta, en personlig historia eller något annat som lockat läsaren att läsa vidare:Sen skriver du din åsikt (och då kan du nämna de två argumenten du ska ta upp.)

I think….

In my opinion…

Paragraph 2:

Argument 1 + Example

Här presenterar du det första argumentet som stöder varför du tycker som du gör. Ge sen ett exempel eller ett fakta som stödjer detta.


Because….

Why I think so is….

Paragraph 3:

Argument 2 + Example

Här presenterar du det andra argumentet som stöder varför du tycker som du gör. Ge sen ett exempel eller ett fakta som stödjer detta.

Paragraph 4:

Counterargument + Answer

Här beskriver du ett mot-argument som kan finnas och besvarar varför det inte är ett bra argument.

You may say….

Some people think...

Paragraph 5:

Restated opinion +

a call to action

Här skriver du igen vad du tycker (som du skrev i första stycket men med andra ord. Du kan också sammanfatta dina argument här.


Du avslutar din text med att skriva vad läsaren borde gå ut och göra efter att ha läst din text.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: