👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Tempus tempus Del 1 "Tid, väder och luft"

Skapad 2017-02-19 21:40 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Kemi Svenska Fysik
"Tempus tempus" -det handlar om tid, väder och luft (samt krafter och friktion)

Innehåll

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med projektet, men i huvudsak inom ämnena Fysik, Kemi och Svenska.

Projektet är indelat i två delar:

Del 1. Luft, väder och vind v. 9-16

Del 2.  Krafter och friktion v. 17-24 (det kommer en egen pedagogisk planering för den här delen!)

 

Vi kommer att lära och arbeta på olika sätt med tid, luft, väder och vind:

- Jobba med de olika nyckelorden om luft, väder och vind genom att fundera på vad du kan innan starten samt efter vi jobbat med paräsa texter. Skriva frågor. Stryka under det som är viktigt.Tillverka egna begreppskort.

- Skriva texter.

- Titta på filmer.

- Dokumentera genom att skriva och rita.

- Träna på att göra tabeller och diagram över väder.

- Genom experiment prova oss fram.

- Lära oss hur man kan göra en labbrapport där man ställer en hypotes som kan förklaras genom ett resultat, slutsats och en förklaring.

 

Uppgifter och bedömning för Luft, väder och vind:

Uppgift 1.)  Du kommer att få skriva en egen insändare som ska handla om miljön. Den kommer att bedömas utifrån det du lärt dig om instruerande texter på lektionerna:

Uppgift 2.) Du kommer att få göra en egen labbrapport utifrån det du lärt dig. Den kommer att bedömas utifrån det vi gått igenom på lektionerna.

Uppgift 3.) Du kommer att få genomföra ett test där du med egna ord och bilder förklara några av de nyckelord som vi gått igenom och arbetat kring på No-lektionerna. Jag kommer att göra en bedömning utifrån det du visar att du lärt dig om olika begrepp inom ämnesområdet luft, väder och vind.

 

 Nyckelord luft, väder och vind:

- Luft, väder, väderfenomen, meteorologi, aggregationsformer, växthuseffekt, temperatur, regnmängd, lufttryck, vindstyrka.
- Systematisk undersökning; hypotes, planering, utförande och utvärdering, slutsats och förklaring.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 2.) Du kommer att få göra en egen labbrapport utifrån det du lärt dig. Den kommer att bedömas utifrån det vi gått igenom på lektionerna.

 • Uppgift 3.) Du kommer att få genomföra ett test där du med egna ord och bilder förklara några av de nyckelord som vi gått igenom och arbetat kring på No-lektionerna. Jag kommer att göra en bedömning utifrån det du visar att du lärt dig om olika begrepp inom ämnesområdet luft, väder och vind.

 • Uppgift 1.) Du kommer att få skriva en argumenterande text i form av en insändare som ska handla om miljön. Den kommer att bedömas utifrån det som du lärt dig om argumenterande texter på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv Ke
Uppgift 1.) Argumenterande text; Insändare

Saknar/Saknas Behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Rubrik
Saknas/behöver förbättras
Du använder en rubrik som stämmer överens med mitt ämne.
Du använder en rubrik som stämmer överens med mitt ämne OCH min ÅSIKT märks.
Åsikt
Saknas/behöver förbättras
Du beskriver problemet.
Du beskriver problemet TYDLIGT och HUR det har blivit så här.
Argument
Saknas/behöver förbättras
Du beskriver varför du tycker som du tycker med minst 2 argument.
Du beskriver varför du tycker som du tycker med minst 3 argument OCH du har även med ett MOTARGUMENT.
Presens (nutid)
Saknas/behöver förbättras
Du skriver till stor del hela insändaren i presens (nutid).
Du skriver HELA insändaren i presens (nutid).
Dela in i stycken
Saknas/behöver förbättras
Du delar till stor del in din insändare i avsnitt/stycken.
Du delar in HELA din insändare i avsnitt/stycken.
Språk och tydlighet
Saknarbehöver förbättras
Du använder ord som läsaren förstår
Du använder ord som läsaren förstår OCH du håller dig till ÄMNET.
Sammanfattning
Saknas/behöver förbättras
Du upprepar din åsikt i slutet av din insändare
Du upprepar din åsikt i slutet av din insändare OCH försöker läsaren att TYCKA som du.

Fy Sv Ke
Uppgift 2). Egen labbrapport.

Nivå 1
Nivå 2
Frågan (i början av min labbrapport)
Saknas
Jag har ställt en fråga.
Jag har en ställt EN VÄL GENOMTÄNKT fråga.
Hyotesen
Saknas
Jag har ställt en hypotes.
Jag har ställt en VÄL GENOMTÄNKT hypotes SOM KAN UNDERSÖKAS MED MIN LABBRAPPORT.
Planering
Saknas
Jag har gjort en planering.
Jag har gjort en VÄL GENOMTÄNKT planering MED EN LISTA.
Utförande
Saknas
Jag har beskrivit hur jag gjort.
Jag har beskrivit hur jag gjort OCH JAG HAR TYDLIGT BESKRIVIT OCH SAMMANFATTAT SÅ ATT ANDRA KAN FÖRSTÅ.
Utvärdering
Saknas
Jag har skrivit om hur det gått.
Jag skrivit om hur det gått OCH REFLEKTERAT OCH BESKRIVIT VAD SOM GICK BRA, MINDRE BRA OCH VAD SOM EV. KAN FÖRBÄTTRAS NÄSTA GÅNG.
Slutsats
Saknas
Jag har skrivit om något som jag kommit fram till.
Jag har skrivit om något som jag kom fram till OCH JAG SAMMANFATTAR PÅ ETT TYDLIGT SÄTT.
Förklaring
Saknas
Jag har skrivit en förklaring. Min bild passar till min förklaring.
Jag har skrivit en TYDLIG och väl genomtänkt förklaring. Min bild passar till min förklaring OCH DEN ÄR NOGGRANT GENOMFÖRD.