Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och Forntiden åk 3

Skapad 2017-02-20 09:11 i Iseråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett tema där du får lära dig om istiden och hur det var att leva på och forntiden och att sedan kunna jämföra det med hur vi lever idag.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Istiden och Forntiden

Innehåll

Arbetsområdet

Du kommer att få lära dig mer om Istiden och hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden!

Syfte och centralt innehåll

Du ska:

- läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.

- kunna delta i samtal kring det du läst och utifrån filmer du ser.

- få förståelse för vad en tidslinje visar och kunna göra en egen tidslinje

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- kunna berätta och gestalta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Konkretisering av målen och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var på istiden

- beskriva och gestalta hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

Bedömningen kommer att ske genom att du skriftligen/ muntligen presenterar dina kunskaper i form av en berättelse knuten till varje tidsålder där jämförelser med vår tid görs. 

Arbetssätt

Du kommer att:

Skriva, läsa, lyssna, diskutera, se på film och göra studiebesök i Ekehagens forntidsby.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: