Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel åk 5 vt-17

Skapad 2017-02-20 09:43 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Att dela en läsupplevelse med flera kamrater ger läsningen ytterligare en dimension. Tillsammans med några av dina kamrater får du chansen att fördjupa dig i en bok och samtidigt tränar du din högläsning i en lugnare miljö. När vi jobbat färdigt kan du få tips på bra böcker av de andra grupperna.

Innehåll

Mål

Under arbetet med bokcirkel ska du:
-  Utveckla och träna högläsning
- Vara delaktig i diskussioner i din grupp
- Visa hänsyn och respekt i gruppen
- Utveckla din förmåga att argumentera
- Tolka och dra slutsatser utifrån en text
- Skriva egna texter med anknytning till det lästa
- Utveckla läsförståelsestrategierna
- Skapa bilder till den lästa texten
- Träna på att sätta dig in i hur andra tänker, känner och handlar

Arbetets innehåll

Eleverna läser samma bok i små grupper om ca fem elever/grupp. De läser högt i skolan och tyst hemma, om de inte blir klara i skolan. Varje vecka ska man genomföra en uppgift, knuten till det lästa sidorna. Till torsdag i varje vecka ska man ha läst sidorna enligt det schema jag delat ut samt förberett sitt bokcirkeluppdrag.

Arbetssätt och redovisningsform

Varje torsdag redovisar man sitt uppdrag för gruppen och i slutet av perioden av arbetsområdet, lämnar de in ett A4-papper med uppgiften skriven eller ritad på till mig för bedömning. Jag sitter även med i grupperna och lyssnar på era diskussioner samt när ni läser. Nedan följer en beskrivning av de olika uppdragen.
 

 Diskussionsledaren
Förberedelser: Skriv en kort sammanfattning av det ni läst till denna gång och två frågor som
gruppen kan diskutera.
Under mötet: Led diskussionen under hela mötet, fördela ordet och låt alla få lika stort
talutrymme. Se till att alla rapporterar om sitt uppdrag. Ta reda på om gruppen har frågor om
texten (något de reagerat på eller något de inte förstår). Efter varje presenterat uppdrag, fråga
alla i gruppen om de vill kommentera eller lägga till något.

 Ordletaren
Förberedelser: Leta upp 15 ord i texten som du tycker är svåra, speciella, viktiga eller
användbara. Ta reda på vad de betyder och skriv en förklaring till varje ord.
Under mötet: Läs upp ett ord i taget och låt gruppen diskutera vad de tror det betyder. Läs sedan
upp förklaringen du skrivit.
 
 Illustratören
Förberedelser: Gör en storyboard (ser ut som en tecknad serie) som visar hur texten växlar
mellan olika platser/scener/miljöer. Skriv också några beskrivande ord under varje ruta.
Under mötet: Visa dina bilder och berätta för gruppen om de olika miljöerna.
 

 Karaktärsgranskaren
Förberedelser: Observera en karaktär i texten. Du väljer själv vilken. Skriv vad som händer med
karaktären i avsnittet du läst. Beskriv hur karaktären är, alltså hur du uppfattar henne/honom.
Skriv något som karaktären säger eller gör i texten och som du tycker bekräftar din uppfattning.
Under mötet: Berätta för gruppen om dina observationer. Fråga dem om de håller med om din
uppfattning om karaktären.
 

 Detaljfinnaren
Förberedelser: Hitta en detalj som nämns i texten och som du kan ta reda på mer om. Det kan
vara en sak, en plats, en bok, en händelse eller ett musikstycke som finns i verkligheten eller i
andra böcker. Leta efter information om detaljen, till exempel i böcker eller på internet.
Under mötet: Berätta för gruppen vilken detalj du hittat och vad du fått reda på om den. Kanske
har du ritat, skrivit ut eller klippt ut en bild att visa eller tagit med musik att spela upp?

 

Reflektion

Vad var det bästa med gruppens arbete?
Vad kunde ni gjort bättre?
Vad var det bästa med ditt arbete?
Vad kunde du gjort bättre?
Vad tyckte du om boken ni läste?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Bokcirkel åk 5 vt-17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa med flyt
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar god läsförståelse.
Du visar mycket god läsförståelse.
Resonera
Du för enkla resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för utvecklade resonemang utifrån bokens innehåll.
Du för väl utvecklade resonemang utifrån bokens innehåll.
Skriva
Innehåll
I de texter du lämnat in med anknytning till det lästa visar du att du kan skriva med begripligt innehåll och viss språklig variation.
I de texter du lämnat in med anknytning till det lästa visar du att du kan skriva med relativt tydligt innehåll och förhållandevis god språklig variation.
I de texter du lämnat in med anknytning till det lästa visar du att du kan skriva med tydligt innehåll och god språklig variation.
Skriva
Skriv- och stavningsregler
Du använder grundläggande skriv- och stavningsregler med viss säkerhet.
Du använder grundläggande skriv- och stavningsregler med god säkerhet.
Du använder grundläggande skriv- och stavningsregler med mycket god säkerhet.
Skriva
Beskriva
Du har fått med enkla gestaltande beskrivningar i dina texter.
Du har fått med utvecklade gestaltande beskrivningar i dina texter.
Du har fått med väl utvecklade gestaltande beskrivningar i dina texter.
Kombinera text och bild
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan förtydliga och förstärka textens budskap med bild på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen
Du har gett enkla omdömen om textens innehåll.
Du har gett utvecklade omdömen om textens innehåll.
Du har gett väl utvecklade omdömen om textens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: