Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Las personas y la hora - Gracias 7: kap 8-9

Skapad 2017-02-20 09:59 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Gracias 7. Kapitel 8 och 9.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Gracias 7: kapitel 8 och 9. Du kommer att berätta om din dag genom att säga vilken dag och tid du gör varje aktivitet. Du kommer också att beskriva personens utseende och kläder. Är du redo?

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Kapitlens mål är att kunna:

8- Las personas en la clase (Personerna i klassen)

 • Beskriva personers utseende och kläder
 • använda los och las
 • Böja adjektiv i plural: gröna, snygga osv.

9- ¿A qué hora comes? (När äter du?)

 • Klockan
 • Veckodagarna
 • Berätta om en dag i tredje person

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta med kapitel 8-12 i läroboken Gracias 7.

Textbok: texter på s. 30 - 37. Palabras (ord/ viktiga meningar) på s. 88-89. Grammatik på s. 94-96. Extra texter på s. 74-76.

Övningsbok: s. 54-67. Extra texter på s. 124-126. 

Vi ska jobba på hemsidan: www.gracias.nu.

 

Vi ska även använda vår anteckningsblock "Verbos en español".

Vad som kommer att bedömas?

Genom att använda innehållet i avsnittet "Vad ska vi lära oss?", kommer vi att bedöma din förmåga att:

prata, skriva, läsa och höra spanska. Vi kommer även att bedöma hur du jämför och förstå skillnader mellan bruk och seder på det område som vi pratar om i spansktalande länder och Sverige.

Hur du får visa vad du kan?

 • Deltaga aktiv på lektionerna (muntligt och skriftligt)
 • Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxor
 • Hörövningarna
 • Läxförhör online
 • Digitala Prov
 • Skriftligt Prov Kap. 8-9

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7

På våg mot mål
På väg mot målet. Insats krävs.
-->
-->
-->
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
 • M2
Du kan uttala enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde.
Du kan delta i enkla samtal, med enkelt sammanhängande tal och gott uttal. Du har ett varierat språk.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå tydliga presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå huvuddragen i lite svårare hörövningar med tydligt och långsamt tal.
Du kan återge helheten när språket talas tydligt. Du kan återge några väsentliga detaljer i det du hört.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå enkla presentationer, instruktioner och beskrivningar.
Du kan förstå innehållet i enkla texter och visar det genom att svara på frågor eller översätta delar av texten.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande genom meddelanden, frågor/svar och brev.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du behärskar språkreglerna och kan förbättra det du skrivit efter feedback. Du har ett varierat språk.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner inte till något om ursprungslandet där språket talas.
Du kan säga några saker om landets vardagsliv och levnadssätt.
Du kan välja ur olika media och berätta något om vad du läst/hört om länder där språket talas.
Du kan säga något om målspråksländernas samhällsliv och kulturtraditioner och jämföra med ditt hemland.
Anpassning och strategier
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • M2
 • M2
Du är osäker om hur man hälsar och kan inte anpassa frasen efter person.
Du kan välja och anpassa fraser ur olika media för att använda i eget tal och skrift.
Du ställer frågor; eller använder lexikon; eller omformulerar när du inte kommer på ordet eller frasen.
Du använder språkliga strategier med gott resultat och anpassar språket till något formellt och informellt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: