Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-02-20 09:59 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

De hela startade med att barnen visade intresse för rymden efter att vi tittat i en faktabok. En dag byggde vi en bil av kartong som vi kunde sitta och köra i. Då kom ett barn på

 - Tänk om vi skulle bygga en rymdraket som vi kan gå in i.

- Jaa fyllde några barn i, det hade vart kul

och så var tankarna igång.

Vi började prata med barnen om vad de visste om rymden och vad dem ville veta mer om.

 

Mål

Eget formulerat mål

Vi vill att barnen ska utveckla sin sociala förmåga och förmågan att kommunicera och samarbeta med varandra.

Läroplanens mål

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,                                                                                                                                                                  Lpfö98
  • Lpfö98
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Barnens erfarenheter

För att komma åt barnens tankar om rymden började vi med att visa bilder på rymden och prata kring dessa.

Barnen kom fram till att i rymden flyger man och det finns ingen luft om man inte har en hjälm, samt att det inte blåser. Barnen hade delade åsikter om huruvida man kan gå på planeter eller inte, att det antagligen är svårt samt att man får träna om man ska kunna gå på en planet. De vet att månen finns i rymden. De anser inte att vår planet, jorden, snurrar för det känner de inte av. De vet att solen inte är en planet, de tycker att solen är gul, varm så att man bränner sig om man kommer nära och att den ser ut som en stjärna. De menar att för att åka till rymden behöver man en rymdraket som sprutar eld och de vill åka till rymden någon dag.

"Radioapan är i rymden"             Bildresultat för radioapan i rymden

"Jag vill åka upp till rymden någon dag"  Bildresultat för rymdraket

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Eftersom målet är att barnen ska kommunicera och samarbeta väljer vi även att fokusera på detta i arbetslaget genom att vi tillsammans har ett gemensamt ansvar för hela temat och de aktiviteter som ingår. Barnen ville bygga en rymdraket som de kunde gå in i och därför kommer vi att bygga en rymdraket samt skapa instrumentpanel, astronautdräkter gemensamt med barnen. Rymdraketen kommer att placeras i ett rum som vi kommer att kalla för Rymdrummet. För att utveckla barnens lekkonstellationer och sociala förmåga väljer vi pedagoger till en början att vara delaktiga i valet av barnkonstellation i Rymdrummet. Sedan kommer vi ha en planet i fokus varje vecka för att skapa struktur i temat där vi kommer att se ett filmklipp om "Vims i rymden"  på tisdagar, följt av att skapa planeten på onsdag och flyga till planeten i rymdraketen. Vid alla dessa aktiviteter kommer fokus att ligga på kommunikation och samarbete mellan barn och barn och pedagoger. Förutom dessa aktiviteter kommer vi att ha andra rymdaktiviteter som till exempel flanosaga om rymden, rymden böcker, sånger, prata om rymden, stjärntecken osv.

 

Hur målet ska utvärderas

I slutet på temat kommer vi att prata med barnen om hur det har varit att tillsammans skapa rymd rummet.

Vi kommer att beröra dessa frågor: Hur har vi gjort? Har det varit lätt eller svårt att samarbeta? osv.

Vi kommer under arbetets gång att observera leken och på detta sätt se om kommunikation och samarbete utvecklas.

 

Teoretisk bakgrund

För att skapa en mer tilltalande och attraktiv lärmiljö har vi valt att arbeta med Mediepedagogik  med IKT som verktyg i detta temat. Mediepedagogik handlar om det pedagogiska förhållningsättet i arbetet med digitala verktyg. Mediepedagogik har visat sig stimulera socialt samspel och samarbete både mellan barn, och mellan barn och vuxna Och enligt Vygotskijs tes leder samspel till lärande.

 

Dokumentation

Barnen kommer att vara delaktiga i dokumentationen i hallen. Där dem tillsammans får ta foto på det vi gjort och  berätta kring det.

Barnen kommer att vara delaktiga i sin egen dokumentation på unikum

Vi kommer att sätta upp det vi gemensamt skapat i rymdrummet.

 

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrarna kommer att få ta del av dokumentationen i hallen och dem är välkomna in i vårt rymdrum.  Under arbetets gång vill vi gärna få feedback och få ta del av era och barnens tankar som framkommer hemma. För att utveckla arbetet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: