Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna

Skapad 2017-02-20 10:57 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Vi vill ge våra barn många möjligheter att ta del av och uppleva våra olika årstider. Vi vill samtidigt ge dem många möjligheter till rörelse och motorisk aktivitet. Vi vill också ge dem möjligheter att bearbeta sina upplevelser med hjälp av sång och musik.

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Det här projektet består av tre delar:

Första delen handlar om naturkunskap och här vill vi ge barnen många upplevelser av våra fyra årstider. Vad händer i naturen under höst, vinter, vår och sommar?

Andra delen handlar om rörelse och motorisk aktivitet. Detta får vi "på köpet" när vi tar oss runt i närområdet för att uppleva naturen. Förutom promenader kommer det också att ingå annan form av rörelse, t ex pulkaåkning och cykling. Vi vill att barnen ska upptäcka att det är roligt att röra på sig och att man mår bra av det.

I tredje och sista delen ges möjlighet till språklig utveckling. Vi sjunger sånger om de olika årstiderna och reflekterar med hjälp av våra "pratpinnar". Årstids-sångerna har vi pedagoger, i ett tidigare projekt, lärt oss av sångpedagog Mamma Måd.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Genom dokumentation på olika sätt kommer Ni att få ta del av projektet:

- I vår fotoram i hallen kommer vi fortlöpande att visa bilder. Dessa kan barnen reflektera kring, både tillsammans i gruppen och med Er föräldrar.

- I lärloggar för det enskilda barnet.

- I Opalens blogg.

Vi kommer under hela projektet att samtala och reflektera tillsammans med barnen kring det vi gör. På så sätt fångar vi upp deras tankar kring arbetet med årstiderna.

 Så här blev det:

HÖSTEN:

Projektet startade under hösten och då gav vi oss ofta iväg på olika turer för att studera och uppleva naturen. Bl a var vi ute och letade efter både kastanjer och ekollon, detta kan ni läsa mer om i bifogade dokument.

 

                                                                                                                              

                                   

           Vi var också ute och tittade på träden som tappat sina löv.

 

    

Vi lärde oss "Äpplevisan" och kollade om det gick att dela ett äpple så att det räckte till hela gruppen. Det gjorde det! Här jobbade vi med språk. matematik och värdegrund på samma gång.

"Om du har ett äpple vill du dela det med mig i en äppelmelodi?

Eller vill du har ditt goda äpple för dig själv och inte få någon melodi?

Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla!

Om du har ett äpple vill du dela det med mig eller tar du hela själv?"

 

En annan sång vi lärde oss var "Hej, hej på dig". "Hej, hej på dig! Hej, hej på dig! Jag kan plaska i pölar hela da´n!"

I den här sången kan man byta ut texten och sjunga om allt vad man kan göra på hösten, t ex plocka svampar eller plocka kastanjer.

Men det som barnen tyckte var roligast att sjunga var just att plaska i pölar. Och plaskade i pölar när det hade regnat, det gjorde vi!!

 

VINTERN:

Vintern kom men snön fick vi vänta länge på! När den väl kom så passade vi på att njuta ordentligt av den!

 

                                  

 

 

 

 Det blev mycket pulkaåkning, både på gården och på stora backen på ängen.

 

Några barn undrade vad som händer med snön om man tar in den. Så då gjorde vi det!

               

 

 

 Ganska sent på säsongen, när vintern nästan börjat bli vår, köpte vi in de här fina fågelhusen. Tanken med dem är att vi ska kunna följa fåglarna på nära håll när de äter maten som vi lagt ut. Vi fick vänta ganska länge innan någon fågel hittade hit men så plötsligt en dag satt det en liten talgoxe och åt av fröna!

                                                          

 

 

 VÅREN:

När våren kommit gav vi oss ut för att leta vårtecken! Vi hittade bl a blommor i många fina färger.

 

 

                          

 

 

Barnen tittar närmare på vårblommorna som växer bland buskarna.

 

Analys:

Vi märker att barnen tycker om att vistas i naturen och de visar intresse för både växter och djur.

Matematiken har också blivit en del av vårt projekt. Vi har t ex räknat kastanjer och ekollon och jämfört storleken på dessa. Vi har tränat på begrepp som "många", "fler än", "färre än", "större än" och "mindre än". 

Det spontana sjungandet bland barnen har ökat, vi hör dem ofta tralla på någon av alla våra årstids-sånger.

Vi språktränar med hjälp av sångerna. Vi använder innehållet i sångerna till att reflektera kring det vi ser och upplever ute.

Vi har använt våra pratpinnar till att reflektera kring våra årstider. Barnen har snabbt anammat den här metoden och de pratar och berättar gärna för sina kompisar. De har också blivit goda lyssnare.

Vad behöver nu utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: