Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdens djur

Skapad 2017-02-20 11:02 i Förskolan Traktorn Tierp
Förskola
Ett temaarbete kring bondgårdens djur.

Innehåll

Bakgrund

Vi har sjungit mycket om djur och märker att det är något som tilltalar de yngre barnen. Flera av barnen har inte kommit igång att prata så mycket ännu men kan ändå härma djuren och följa med i sång och musik. Vi har gemensamt bestämt på förskolan att vi ska framföra en musiksaga på vårens föräldrafest. Sagan handlar om bondgårdens djur och vi vill därför bygga ett tema kring detta.

Mål

Målet är att väcka intresse hos barnen för bondgårdens djur.

Metod

Vi vill göra detta genom sång och musik, skapande (färger, experiment, odling), TAKK, film och sagor, studiebesök vid 4H-gården, se över inomhusmiljön och självklart i leken.

Finplanering görs kontinuerligt på avdelningsmöten.

Temat pågår under hela vårterminen 2017.

Dokumentation

Lärlogg, blogg, synligt för barn och föräldrar på avdelningen.

Utvärdering

Diskussioner och reflektioner på avdelningsmöten, planering och på utvärderingsdagen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: