Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt bondgården

Skapad 2017-02-20 11:52 i Vintrosa förskola Örebro
En planering inför höstterminen 2014 och vårterminen 2015 med inriktning på tema Bondgården! I det här temat kommer vi att hjälpas åt att skapa en egen bondgård på förskolan.
Förskola
En planering för projekt bondgården, vårterminen 2017

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Under höstterminen -16 arbetade vi med ett fordonsprojekt utifrån att vi såg att nästan alla våra barn var väldigt intresserade av fordon. Efter ett tag upptäckte vi att det fordon som fascinerade mest var traktorer. För att komma vidare med projektarbetet tar vi oss därför vidare i traktorernas värld och kommer jobba med bondgården. Syftet är att vi vill ta tillvara på barnens brinnande intresse för traktorer samtidigt som vi utmanar dom till att hitta nya intressen och kunskaper.

 

MÅL

-lära sig fakta om de olika djuren

-se sambandet att bondgården ger oss mat på bordet

-utveckla förmågan att lyssna, reflektera och ställa frågor

-utmana barnens matematiska förmågor 

METOD

Vi arbetar med projektet dels i samlingarna, i våra smågrupper och genom att utforma våra miljöer ute och inne på ett sätt som inspirerar till lekar rörande bondgården.

Vi börjar med att fråga och samtala med barnen om vad de vet om bondgården i nuläget.

Vi väljer sedan ett djur i taget som vi fördjupar oss i. Frågor som vi tar med oss för varje djur är:

-vad heter de olika djuren i familjen?

-var bor djuret

-hur låter djuret

- vad används djuret till

Vi gör iordning en bondgård i det stora lekrummet som får en central placering. Vi tillför även byggmaterial vid bondgården för att få med konstruktionslek som utvecklar det matematiska tänkandet och teknik.

Vi använder oss av avsnitt ur barnprogrammet "Bondgården" för att skapa intresse och få mer kunskap

Vi sjunger sånger om de olika djuren och om bondgården.

Vi går till biblioteket och lånar böcker om bondgården

Vi skapar i olika material 

 

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar genom att ta kort som vi tittar på tillsammans på reflektionssamlingarna på torsdagar.

Vi skriver ner barnens tankar och vad de har lärt sig när vi sitter på samlingen

Vi sammanfattar genom ett bild- och textkollage som sitter i köket och hamnar i fokus för barnen så att de kan återberätta, visa och få berättat för si

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

 På måndagsplaneringarna utvärderar vi vad vi har gjort föregående vecka, vad som har fångat barnen, vad de har visat störst intresse för och hur vi ska gå vidare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: