Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En förändrad världsbild

Skapad 2017-02-20 12:31 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Historia
De upptäckare som gjorde resor i slutet av 1400-talet, ritade om en kartbild som härrörde från Antiken. Det vill säga en tusen år gammal karta ritades om och världsbilden förändrades totalt!

Innehåll

Årskurs 7 Historia, vårtermin.

En världsbild i förändring. Upptäckare och en ökad världshandel.

Syftet med historia

Genom undervisning i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
  • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

Kursplanekrav i åk 7-9, urval för arbetsområdet enligt nedan:

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien Afrika och Amerika

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet

Hur historia används och historiska begrepp

 

Undervisning och bedömning

  • Ska kunna redogöra för den ökade världshandelns aktörer, mål samt konsekvenser

 

  • Ska kunna redogöra för Aztekernas högkulturs framväxt och utveckling samt även kunna göra jämförelser

 

  • Ska använda sin kunskap för att förstå hur den tid människor lever i påverkar deras villkor och värderingar

 

  • Ska kunna olika historiska begrepp samt olika syn på deras betydelse

 

 

  • Ska, i mindre grupp, arbeta med källövning samt tillsammans med gruppen redogöra för denna.

Matriser

Hi
Historia VT 2017

E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
2
Samhälls-förändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
5
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
6
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
7
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
8
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: