Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Savos Pedagogiska planering i svenska för förskoleklass. Lännersta skola 2015/2016

Skapad 2017-02-20 13:01 i Exempelskola Halmstad
Pedagogisk planering i svenska för förskoleklass.
Grundskola F Matematik Svenska som andraspråk

Under läsåret i förskoleklass kommer barnen på ett lekfullt och inspirerande sätt ges förutsättningar att utveckla sin språkliga och fonologiska medvetenhet.

Innehåll

Innehåll

Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Rimma

Känna till meningar och ljud.

Känna till samband mellan ljud och bokstav.

Återberätta/reflektera över en text.

Lyssna på andra, tala i grupp.

Samarbeta och kommunicera.

 Metod

Vi arbetar kontinuerligt med språklekar utifrån Bornholmsmodellen.

Högläsning

Boksamtal

Biblioteksbesök

Diskussion och samtal kring olika teman/händelser som ligger nära barnen, i stor och liten grupp.

Väcka intresse för att läsa och skriva genom att få arbetsmaterial utifrån sin egen nivå.

 

 

När läsåret är slut hoppas vi att:

Eleven har hittat olika sätt att använda sin språkliga förmåga.

Eleven har fått möjlighet att reflektera över sin egen lärprocess, t ex när vi jämför arbeten i början och i slutet av läsåret.

Elevens intresse för böcker har ökat.

Eleven har blivit intresserad och nyfiken på bokstäver och skriftspråket.

Elevens språkliga medvetenheten har stärkts.

Eleven har utvecklat sin förmåga att berätta och samtala i grupp.

Eleven är medveten om  varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: