Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal-English Creative writing, year 9

Skapad 2017-02-20 13:27 i Anslagstavla personal Malevik Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 6 – 9 Engelska
Creative writing is any form of writing which is written with the creativity of mind: fiction writing, poetry writing, creative nonfiction writing and more. The purpose is to express something, whether it be feelings, thoughts, or emotions. Creative writing is written to entertain or educate someone, to spread awareness about something or someone, or to simply express one’s thoughts. Creative writers have the power to entertain someone, to make someone laugh, to make someone cry. To make someone think.

Innehåll

Syfte:

Att utveckla din förmåga att använda det engelska språket för att uttrycka dig skriftligt och anpassa språket efter syfte, mottagare och situation. 

Centralt innehåll

 

I årskurs 7–9

Lyssna och läsa – reception

• Talad engelska och texter från olika medier.

 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

• Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

• Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

• Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

• Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 

Det här skall du lära dig

  • Formulera sig i skrift 
  • Anpassa texten efter syfte, mottagare och situation
  • Göra enkla förbättringar av egna framställningar

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att göra kortare skrivövningar där vi tränar oss på att uttrycka oss skriftligt för olika syften, situationer och mottagare. Vi kommer läsa noveller och titta närmare på hur en novell är uppbyggd för att sen även skriva en egen novell.

Redovisning

Ni ska skriva en egen novell som ni bearbetar utifrån respons.

Bedömning

Se bedömningsmatris.

Uppgifter

  • Short story - final draft

Matriser

En
Mal Engelska Cretaive Writing - short story, year 9 vt 2017

Bedömningsmatris

Engelska år 7-9
E
C
A
Skriva
1
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven kan i skriftliga framställningar i olika genrer formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
2
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
3
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: