Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2017-02-20 13:31 i Sunnerstaskolan Uppsala
We will learn about Pulse, Rythm and Music and how important they are when playing Music.
Grundskola 2 – 3 Musik
Musik , rytm och puls finns inom oss, i alla kulturer, och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. I musik kommer du att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. Du kommer att få lyssna på musik från andra delar av världen.

Innehåll

Mål

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:
- öva förmågan att känna pulsen i musiken

- spela, dansa och sjunga i olika musikaliska former och genrer
- skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Konkretisering av mål

- att eleven kan delta i gemensam sång, dans samt spelar på något instrument
- att eleven kan ge exempel på något instrument från olika instrumentgrupper
- att eleven kan några rytminstrument (percussion instruments) musiksymboler och grundläggande musikaliska termer så som puls, rytm, melodi och stämma.

Bedömning

- förmågor bedöms fortlöpande under lektioner och i samtal.

Undervisning

Hämtat från centralt innehåll:
- Sånger och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt
ensemblespel.
- Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
- Musiksymboler, bilder och tecken.
- Olika instrument från gruppen blås- sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
Hur instrumenten låter och ser ut.
Vi lärar oss sånger, danser och sånglekar från olika kulturer.
Jag kommer att få möjlighet att lära mig enklare notskrift och några musikaliska
termer. Vi kommer tillsammans med hjälp av bild och film prata om vad som
kännetecknar olika instrument.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: