Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2017-02-20 14:15 i Blåsboskolan Västerås Stad
Planering till tema Rörelse och konstruktion
Grundskola 5 Teknik Fysik
Funderar du hur ett fordon kan konstrueras? Hur det är att arbeta utifrån en ritning, hur last påverkar farten eller kan man använda en propeller på en bil? Funkar det? Detta och mycket mer kommer du att få arbeta med i temat Rörelse och konstruktion. Du kommer att få bygga, konstruera, följa ritningar och klura på förbättringar. Du lär dig om rörelse, konstruktion, kraft och energi.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du ska få arbeta med NTA temat Rörelse och konstruktion. 

Hur ska jag arbeta?

Du kommer bland annat att få:

- bygga fordon utifrån egna idéer.

- läsa,tolka och följa andras ritningar.

- ge förslag hur en konstruktion kan förbättras.

- dokumentera dina undersökningar i ord och bild

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

- bygga ett fordon utifrån egna idéer.

- läsa, tolka och bygga efter egna och andras ritningar.

- ge förslag på hur en konstruktion kan förbättras.

- dokumentera mina undersökningar med text och bild.

Detta visar jag genom att:

- bygga och konstruera ett fordon utifrån given beskrivning.

- komma med frågor, egna idéer, hitta lösningar, testa och utveckla fordonet.

- dokumentera mitt arbete i text och bild.

- delta i samtal som rör enkla frågor i fysik och teknik.Stödfrågor till kommentarsruta

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: