Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0-20 månstenen

Skapad 2017-02-20 14:24 i Börje skola Uppsala
Under år 1 ska du veta vad addition och subtraktion är, kunna berätta räknesagor med dessa räknesätt, kunna räkna ut addition inom 0-20 och kunna tiokompisarna.
Grundskola 1 Matematik
Under läsåret i år 1 arbetar vi främst med att bli säker på talområdet 0-20. Vi lär oss vad addition och subtraktion är och tränar oss i att berätta räknesagor med dessa räknesätt. Vi tränar oss i att räkna ut tal med addition och subtraktion och att bli säkra på det.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Veta vad addition och subtraktion är.
 • Kunna berätta räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • Kunna lösa räknesagor inom addition och subtraktion 0-20 och visa hur du tänker.
 • Kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • Kunna 10-kompisarna.

Arbetssätt

Vi jobbar på följande sätt;

 • arbetar med laborativt material
 • spelar mattespel
 • additions- och subtraktionsövningar med datorn och övningsblad
 • kan berätta egna räknesagor med addition och subtraktion

Bedömning

Din förmåga att räkna med addition och subtraktion kommer att bedömas löpande, såväl muntligt som skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 0 - 20

1
2
3
4
5
Addition
0-20
Jag vet hur jag räknar addition inom talområdet 0-10. Räknar med hjälpmedel. Jag kan ramsräkna till 20.
Jag kan addera tal inom talområdet 0-10 utan hjälpmedel (automatiserat).
Jag kan tiokompisarna (de tal som tillsammans blir 10). Jag kan ramsräkna till 100.
Jag vet hur jag räknar addition inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag kan addera tal inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång utan hjälpmedel.(automatiserat).
Räknesagor
Jag kan berätta räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0-10
Jag kan lösa räknesagor med addition inom talområdet 0-10
Jag kan berätta räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20.
Jag kan lösa räknesagor med addition och subtraktion inom talområdet 0 - 100.
Jag kan skriva egna räknesagor.
Subtraktion
0-20
Jag vet hur jag räknar subtraktion inom talområdet 0-10. Jag räknar med hjälpmedel. Jag kan räkna bakåt från 10.
Jag kan subtrahera tal inom talområdet 0-10 utan hjälpmedel (automatiserat)
Jag vet hur jag räknar subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång med hjälpmedel.
Jag kan subtrahera tal inom talområdet 0 -20 med tiotalsövergång utan hjälpmedel (automatiserat)
Talmönster
Jag kan göra 2-skutt, Exempel: 2, 4, 6, 8....
Jag kan göra 5-skutt Exempel: 0, 5, 10, 15, 20...
Jag kan göra 10-skutt. Exempel: 10, 20, 30, 40 osv.
Symboler
Begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: