Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel i rolleken

Skapad 2017-02-20 14:37 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill utmana barnen i deras samspel i rollekar. Vi vill ge möjlighet till att barnen ska inspireras av varandra och av oss pedagoger i leken.

Innehåll

Strävansmål:

  • Få en förståelse för varandras likheter och olikheter.
  • Upptäcka att det är härligt att vara flera tillsammans
  • Upptäcka att leken utvecklas när man samspelar med varandra

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnens  förmåga till samspel i leken

Barnens  förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Barnens förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barnen i gruppen, uppdelade i mindre  spontana gruppen tillsammans med 1-2 pedagoger.

Barnens förmågor i  leken som vi ser är att de visar en lust  och nyfikenhet att leka rollekar.

Vi ser behovet av att vägleda barnen i sitt sampel med varandra.

Vi  ser att barnen visar intresse för våra leklådor även på egen hand.

Förberedelser:

Inventera material/leklådorna.

sätta upp spegeln i samlingsrummet

sätta upp krokar i samlingsrummet

göra leklådor till uteleken tex affärslek

Se över lekscripten de olika lekarna

Se över alla leklådor och befintligt material

 

Aktiviteter:.

Vi kommer att leka rollekar utifrån teman som är bekanta för barnen tex åka buss, affär, doktor, frisör, familjelek och lekar inspirerade  av tv-program och filmer.

Vi kommer att leka både inne och ute.

Byta ut leklådor kontinuerligt.

 

 

Efterarbete:

Vi vill göra barnen delaktiga i dokumentationen genom att vi tillsammans reflekterar över deras samspel i leken.

Efter lekaktiviteten tittar vi på de filmer och bilder som vi tagit och samtalar kring dessa.

Tillsammans med var och ett av barnen göra lärloggar om deras lärande.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: