Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hej Sverige!

Skapad 2017-02-20 14:50 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet om Sverige kommer du att få göra en "resa" runt om i landet och lära dig flera saker om vårt avlånga land. En av frågeställningarna kan vara: Var bor de flesta människorna och varför bor de just där? I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, att använda kartor samt flera geografiska ord och begrepp.

Innehåll

Sverige

Arbetssätt:
Vi kommer att titta på filmer, bl a Geografens testamente, läsa faktatexter, samla på ord/begrepp och studera kartor. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Du kommer även att få arbeta självständigt bl a genom att skriva och rita om olika områden i Sverige. Du kommer att få göra ett test på Sveriges landskap, några kända städer, vatten och berg. Du kommer att få arbeta mycket med kartboken och lära dig hur den fungerar och vad du hittar i den.

Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och har sett samt välja vad som är viktigt och intressant för dig och varför och presentera din viktiga fakta på olika sätt .
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta för andra.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

Mål:
Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Du känner till placeringen av landskapen och viktiga platser i Sverige.
 • Ge  E 6
Du kan namn och läge på färre än hälften utav Sveriges landskap. Du tränar fortfarande på namn och läge på det största berget, de 3 största städerna, de två största öarna och de 2 största sjöarna.
Du kan namn och läge på mer än hälften av Sveriges landskap. Du kan namn och läge på något berg, några städer, öar och de två största sjöarna.
Du kan namn och läge på så gott som alla landskap i Sverige. Du kan namn och läge på ett flertal berg, städer, hav och sjöar och andra vattendrag samt några stora öar.
Kartkunskap
Du ska kunna läsa av en karta med hjälp av symboler, färger och väderstreck.
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om väderstrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du visar att du kan väderstrecken, kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du visar att du kan väderstrecken, kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler. Du kan visa hur det fungerar för en kamrat.
Geografiska begrepp
Du ska ha kännedom om begrepp som landskap, län, kommun, landsting, tätort, stad,Svealand, Götaland, Norrland.
 • Ge  E 6
Du kan med hjälp av en vuxen/kamrat förklara geografiska begrepp.
Du kan förklara de flesta geografiska begreppen.
Du kan förklara de flest geografiska begreppen, samt använda dig av dem i diskussioner.
Naturtyper och naturresurser
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige. Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan våra fyra olika naturtyper. Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan våra fyra naturtyper samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer. Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: