Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus åk 8

Skapad 2017-02-20 15:07 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Fysik
Här ska vi jobba med hur ljuset fungerar och vad det är som gör att vi faktiskt ser.

Innehåll

Tidsplan och preliminär lektionsplanering

V. 8
Måndag: Ljus introduktion, häften delas ut. Vi går igenom ögat samt jobbar med kapitel 5:1 i häftet.
Tisdag: 5:2 samt genomgång av hur ljuset bryts

V.9
Måndag: 5:3 och 5:4
Tisdag: 5:4

V.10
Måndag: 5:5
Tisdag: Repetition, vi går tillbaka och kollar av att vi kan allt vi tidigare har pratat om

V.11
Måndag: Finalen + rätta (facit kommer att ligga på Showbie)
Tisdag: Ev. finalen forts. (Klar? Repetera)

V.12
Måndag: Repetera
Tisdag: Prov

Under vecka 11 och 12 är Maria föräldraledig och det kommer att finnas en vikarie som tar hand om klassen.

Syfte och förmågor

Genom undervisningen om ljus ska alla elever ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att;

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om vårt växande behov av elektroniska motorvägar, dvs internet med hög kapacitet
 • planera och genomföra vetenskapliga undersökningar när det gäller ljusets utbredning, reflektion och brytning
 • beskriva och förklara begrepp som ljusets utbredning, brytning och reflektion, konkava och konvxa speglar, optisk fiber, lupp, synfel elektromagnetisk strålning, polariserat ljus samt strålningsenergi och kemisk energi

Kunskapsmål

Här får du lära dig;

 • hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse 
 • hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur lus bryts i till exempel glas och vatten
 • hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor
 • att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
 • att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
 • varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig
 • resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden
 • beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt
 • att strålningsenergi är en av flera energiformer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: