Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändringar

Skapad 2017-02-20 15:41 i Hallens Kyrkskola Åre
Vi arbetar med NTA-lådan förändringar.
Grundskola 2 – 3 Bild Musik NO (år 1-3) Teknik
Äntligen är det dags att ha kemi! Du kommer att få jobba med NTA-lådan förändringar och göra olika uppdrag. Det kan vara uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Du får även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar. Vi kommer att använda oss av både av bild, drama och musik för att lära.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. 

Du kommer att få lära dig:

  • göra olika undersökningar i kemi.
  • att berätta om vattnets olika former, fast, flytande och gas.
  • att berätta vad som händer vid vattnets övergångar mellan de olika formerna.
  • om olika enkla lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.
  • dokumentera dina undersökningar med text och bild.
  • att samtala om dina undersökningar

Undervisning/arbetsformer

Du kommer att få:

  • göra förutsägelser och enkla undersökningar
  • få arbeta i par eller i grupp
  • dokumentera dina undersökningar med text och bild
  • få samtala om dina resultat
  • lärarledda lektioner
  • få se på film
  • läsa korta enkla faktatexter
  • sjunga och dramatisera vattnets kretslopp

Förväntat resultat

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

  • kunna använda olika begrepp inom arbetsområdet.
  • separera lösningar och blandningar.
  • kunna genomföra undersökningar.
  • jämföra ditt resultat med andras.
  • kunna samtala om dina undersökningar.
  • kunna dokumentera dina resultat.

Uppgifter bedömning:

Du får visa vad du kan genom att:

  • arbeta med uppgifter från NTA-lådan.
  • samtala och diskutera dina resultat i gruppen.
  • dokumentera dina resultat.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
    Mu
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
    Ke
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
    Ke
  • Centralt innehåll
  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
    Bl  1-3
  • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
    Bl  1-3
  • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
    Bl  1-3
  • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
    Bl  1-3
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
    Bl  1-3
  • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
    Mu  1-3
  • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
    Mu  1-3
  • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
    Mu  1-3
  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
    Tk  1-3
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
    Tk  1-3
  • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
    Tk  1-3
  • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
    NO  1-3
  • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
    NO  1-3
  • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
    NO  1-3
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
    NO  1-3
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
    NO  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
    Mu  E 6
  • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
    NO   3
  • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
    NO   3
  • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
    NO   3
  • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
    NO   3
  • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
    NO   3

Matriser

NO Tk Mu Bl
Förändringar

Målet är nått! Förväntad kunskap åk 3
På god väg. Förväntad kunskap åk 2
På väg.
Samtala om egenskaper hos vatten och luft
  • NO   3
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna erfarenheter.
Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten eller luft och i viss mån relatera till egna erfarenheter.
Du kan med hjälp av pedagog ge exempel på egenskaper hos vatten eller luft.
Undersökningar
  • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner och med viss hjälp av pedagog kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och luft.
Utifrån tydliga instruktioner och med mycket hjälp av pedagog kan du utföra enkla undersökningar som handlar om vatten och/eller luft.
Separera lösnigar och blandningar
  • NO   3
Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Med viss hjälp av pedagog kan du separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Med mycket hjälp av pedagog kan du separera lösningar och/eller blandningar.
Dokumentation
  • NO   3
Du kan dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan med viss hjälp dokumentera dina undersökningar. Du kan till viss del använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du kan med hjälp av pedagog dokumentera dina undersökningar.
Jämföra resultat
  • NO   3
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan ditt och andras resultat.
I det undersökande arbetet ser du att du och någon annan fått olika eller lika resultat.
I det undersökande arbetet ser du med hjälp av frågor från pedagog att du och någon annan fått olika eller lika resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: