Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller flytande, åk 1 NTA

Skapad 2017-02-20 16:09 i Östra skolan Falun
Arbetsområde utifrån NTA - Naturvetenskap och teknik för alla - där vetenskapligt arbetssätt tränas genom att undersöka fasta och flytande ämnens egenskaper, likheter och olikheter.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du att få ställa hypotes, laborera och dokumentera kring temat fast eller flytande.

Innehåll

Innehåll

 Vad finns det för likheter mellan en stålkula och en plastsked? Kan ett gem flyta? Blandar sig olja med vatten? Vilken vätska vinner "droppracet"?

Du kommer att få gissa, prova och upptäcka svar på en massa frågor om fasta och flytande ämnen. Du kommer också att få lära dig hur vetenskapsmän går tillväga för att ställa frågor, prova sina hypoteser och bokföra sina resultat.

Att träna dig på samarbete blir också en del av hela det här arbetsområdet. Efter arbetet kommer du att ha en egen "vetenskapsjournal" där du har bokfört alla undersökningar i text eller bild. Denna dokumentation klistras in i din NO-bok.

Så här ska vi arbeta

Vi ska undersöka fasta och flytande ämnen, genom att ställa frågor, göra hypoteser som vi provar och dra slutsats av resultatet. Alla uppgifter gör du tillsammans med en kamrat, genom att ni tillsammans ska fundera, diskutera och gemensamt utföra olika experiment. Sedan redovisar ni era upptäckter för de andra grupperna och utifrån det så gör vi en gemensam slutsats. Efter varje uppgift ska du också bokföra resultaten i din egen vetenskapsjournal som finns i NO-boken.

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att få visa att

*du kan samarbeta och redovisa tillsammans med en kamrat

*du kan undersöka, observera och jämföra

*du kan tolka resultat och dokumentera

*du förstår och kan använda viktiga ord och begrepp

*du kan egenskaper för fasta och flytande ämnen

Syfte och övergripande mål

Genom undervisning i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

* använda sina kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.
* genomföra systematiska undersökningar, och
* använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i        
   naturen och samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: