Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2017-02-20 16:35 i Heby grundsärskola Heby
Tema årstider Grupp 1
Grundsärskola 2 – 5 Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen
Under läsåret kommer vi att arbeta med Tema årstider.

Innehåll

Detta ska vi arbeta med

 • Observera vår närmiljö.
 • Diskutera och samtala.
 • Titta på filmer och skriva texter.
 • Enklare experiment.
 • Enskilda individuella övningar.
 • Olika högtider under året
 • Du dokumenterar i din Årstidsbok.

 

 

Detta ska du lära dig

 • Känna till att det finns olika årstider och kunna benämna dessa.
 • Kunna beskriva och ge några exempel på vad som händer i naturen under de olika årstiderna.
 • Delta i observationer om hur årstiderna påverkar vattnets form och ge exempel på dessa former.
 • Kunna ämnes specifika ord och begrepp. ( årstid, höst, vinter , vår, sommar, kallt/minus grader, varmt/plus grader, fast, flytande, gas)
 • Vilka högtider som finns vid respektive årstid

Syfte i NO

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och mönster. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

Syfte SO

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska sammanhang och om hur människor har skapat och förändrat samhällen och kulturer. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande och få perspektiv på det förflutna, nutiden och framtiden.

Centralt innehåll

Hur vi bedömer.

Genom observationer bedömer vi hur du deltar, urskiljer och reagerar under de olika diskussionerna och exprimenten och hur du använder de olika ämnesspecifika orden.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: