Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-02-20 17:12 i Almtunaskolan Uppsala
NO år 2
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Varför behöver vi vatten? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Syfte:

Du ska kunna:

 • Berätta om vattnets kretslopp.
 • Berätta om vattnets faser.
 • Berätta om och ge exempel på vad som är en lösning och en blandning
 • Ställa en hypotes.
 • Dokumentera dina undersökningar med ord och bild.
 • Använda begreppen från begreppslistan på ett korrekt sätt.

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Göra undersökningar och experiment
 • Besöka Biotopia
 • Se faktafilmer om vatten
 • Läsa faktatexter
 • Göra ett tittskåp/3d-bild om vattnets kretslopp
 • Titta på kartor för att se var vatten finns
 • Diskutera olika frågor rörande vatten. Tex. vad händer om all is smälter? Varför ska vi inte slösa med vatten?

Bedömningen kommer ska genom:

 • Observationer av arbete, samtal och diskussioner
 • Dokumentation av dina undersökningar
 • Redovisning i grupper där du ska berätta om vattnets kretslopp och dess faser utifrån ditt tittskåp/3d-bild. Se bedömningsmatris till slutuppgiften.
 • Concept cartoons, Snögubben

Begrepp:

 • vattnets faser
 • fast (is)
 • flytande (vatten)
 • gas (ånga)
 • avdunsta
 • koka
 • smälta
 • frysa
 • vattnets kretslopp
 • sötvatten
 • saltvatten
 • egenskap
 • lösning
 • blandning
 • hypotes
 • dokumentation

Uppgifter

 • Dokumentationsmall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vatten

Formulera en hypotes
 • NO  1-3
Du ställer en enkel hypotes med stöd av pedagog. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen blir till vatten".
Du ställer en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det är varmt i rummet".
Du motiverar din hypotes med faktakunskaper. Till exempel: Vad händer med en isbit i rumstemperatur? "Isen smälter för det måste vara 0 grader för att vatten ska frysa".
Jämföra resultaten av din undersökning med din hypotes
 • NO  1-3
Du ser likheter/skillnader mellan en känd vald hypotes och resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader mellan din egen hypotes och resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isen skulle smälta och det gjorde den. Alltså är det mer än noll grader i klassrummet".
Utifrån en egen teori ställer du en hypotes, genomför en undersökning och drar en slutsats.
Dokumentation i no-bok och lärlogg
 • NO  1-3
Du dokumenterar, med stöd av pedagog, till viss del dina undersökningar med ord och bild.
Du dokumenterar dina undersökningar med ord och bild.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av bilder och text som kompletterar varandra.
Du dokumenterar dina undersökningar med en välutvecklad text och tydliga bilder i din no-bok.
Förstå varför vatten är livsviktigt
 • Lgr11
 • Lgr11
Du kan till viss del med stöd av pedagog redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan till viss del redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan redogöra på ett välutvecklat sätt varför allt levande behöver vatten.
Blandningar och lösningar
 • NO  1-3
Du har till viss del kännedom att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar.
Du har kännedom att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar
Du vet att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar samt kan ge exempel på sådana.
Du vet att man kan använda sig av filtrering och avdunstning som metod vid olika lösningar och blandningar och kan redogöra för ett förlopp.

NO
Slutuppgift: Vattnets kretslopp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattnets kretslopp
Du berättar på ett enkelt sätt om vattnets kretslopp med visst stöd från en vuxen.
Du berättar på ett enkelt sätt om de olika stegen i vattnets kretslopp.
Du berättar och förklarar de olika stegen i vattnets kretslopp.
Begreppslig förmåga
Du kan med stöd använda begrepp som hör till ämnet när du berättar.
Du använder några begrepp som hör till ämnet när du berättar.
Du använder begreppen som hör till ämnet och du kan förklara vad de betyder.
Vattnets faser
Du kan med stöd av vuxen berätta något om när man kan observera vattnets faser i vattnets kretslopp.
Du kan berätta om när man kan observera vattnets olika faser i vattnets kretslopp.
Du kan berätta och förklara när man kan observera vattnets faser i vattnets kretslopp. Du kan förklara hur vattnets faser och kretslopp hänger ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: