Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-02-20 20:30 i Hindås skola Härryda
Vi kommer arbeta med Rymden som tema under kommande veckor. Tillsammans kommer vi utforska rymden och dess företeelser och skapa förståelse för området.
Grundskola 4 – 0 Matematik Fysik Teknik
Vad är en himlakropp och hur rör sig solsystemets himlakroppar i förhållande till varandra? Vad är G-kraft egentligen? Hur går astronauterna på toaletten i tyngdlöshet? Vad gör astronauter i rymden? Spännande frågor, eller hur? Du och din klass ska få möjlighet att "följa" med ut i rymden och bl.a. hjälpa astronauterna på "Tellus" med deras programmeringsuppdrag. För att du och dina klasskamrater ska få ut så mycket som möjligt av er resa så behöver ni, likt astronauter, förbereda er inför resan. Därför kommer du under några veckors arbete att utveckla din förmåga att lösa olika problem, få en förståelse för vad programmering är och få en inblick i hur livet på en rymdstation kan se ut. Du kommer också att öva på att förklara hur himlakropparna rör sig i förhållande till varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Ma Tk
Rymden åk 4

Kan till viss del
Kan
Jorden
Du kan beskriva jordens rörelser i solsystemet. Du vet att jorden roterar runt sin egen axel och runt solen.
 • Fy  E 6
Månen
Du kan beskriva månens rörelser i solsystemet. Du vet att månen roterar runt jorden och att det tar en månad.
 • Fy  E 6
Solsystemets uppbyggnad
Du kan beskriva hur solsystemet är uppbyggt med solen, planeterna och planeternas rörelser runt solen i sina omloppsbanor. Samt planeternas namn och ordning
 • Fy  E 6
Begreppet år
Du kan förklara vad som menas med ett år med hjälp av jordens rörelse runt solen.
 • Fy  C 6
Begreppet årstider
Du kan förklara hur vi får årstider med hjälp av jordens rörelse runt solen samt jordaxelns lutning. Du vet att om norra halvklotet har sommar så har södra halvklotet vinter.
 • Fy  C 6
Dag och natt
Du kan förklara hur det blir dag och natt med hjälp av jordens rörelse runt sin egen axel. Du vet vilken del av jorden som har dag och varför samt vilken del som har natt och varför.
 • Fy  C 6
Dragningskraft
Du kan förklara vad som menas med dragningskraft/gravitation
Solen
Du kan berätta varför solen är så viktig för oss
Du kan berätta något om människan i rymden t.ex. om bemannande rymdfärder och livet på en rymdstation.
 • Fy  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: