Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat på matteprov 3 år 6, 21 februari

Skapad 2017-02-20 20:35 i Apalbyskolan Västerås Stad
Mål som eleven i år 6 ska nå på provet.
Grundskola 6 Matematik
MATTEPROV 3, ÅR 6, vt 2017 Under de senaste veckorna har vi i år 6 blandannat arbetat med samband och förändring, algebra och mönster. Vi har blandannat lärt oss hur man uttrycker andelar i procentform, ser sambanden mellan tal i procentform, bråkform och decimalform, beräknar sannolikheter och anger dem med olika uttrycksformer, grunderna i kombinatorik och om proportionella samband i vardagliga situationer. Vi har också lärt oss att räkna med olika räknesätt i en och samma uppgift (prioriteringsregelerna), förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler, konstruera och beskriva mönster, teckna och lösa ekvationer. Provet innehåller både uppgifter som enbart kräver svar men också uppgifter där du behöver visa hur du tänker. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömningen. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Innehåll

Matriser

Ma
Mål som var med på matteprov 3

Mål som var med på provet

Jag behärskar
Det här behöver jag träna mer på
Träna mer
Uppgift 1, Begreppen förkorta och förlänga ett bråk
Kapitel 3.2 Sid 111-115
Uppgift 2, Bråk, skrivet i enklast form
Kapitel 3:2 Sid 111-115
Uppgift 3, Prioriteringsregler
Kapitel 4:1 Sid 155-159
Uppgift 4, Omvandla tal i decimalform till procent
Kapitel 3:1 Sid 104-109
Uppgift 5. Tolka uttryck
Kapitel 4:2 Sid 160-165
Uppgift 6. Teckna uttryck
Kapitel 4:3 Sid 168- 171
Uppgift 7. Avläsa koordinater
Kapitel 3.4 sid: 125-128
Del 2 PROBLEMLÖSNING
Uppgift 8, Lösa ekvationer
Kapitel 4:5 Sid 180
Uppgift 9, Procent
Kapitel 3:1 Sid: 104-109
Uppgift 10, Procent -Hur stor är delen?
Kapitel 3:3 Sid: 118-122
Uppgift 11. Teckna och lös ekvation
Kapitel 4:5 s.180- 184
Uppgift 12. Problemlösning
Uppgift 13. Problemlösning, proportionalitet
Arbeta gärna igenom nivå tre och fyra i kapitel 3:5, för att hitta metoder och strategier att lösa dessa tal på.
Uppgift 14. Problemlösning, talföljder
Arbeta gärna igenom nivå tre och fyra i kapitel 4:4, för att hitta metoder och strategier att lösa dessa tal på.
Uppgift 15. Problemlösning, sannolikhet
Arbeta gärna igenom nivå tre och fyra i kapitel 3:2, för att hitta metoder och strategier att lösa dessa tal på.
Uppgift 16. Problemlösning, procent del av hel
Arbeta gärna igenom nivå tre och fyra i kapitel 3:3, för att hitta metoder och strategier att lösa dessa tal på.

  • Ma  4-6   Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  • Ma  4-6   Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Ma  4-6   Metoder för enkel ekvationslösning.
  • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  • Ma  4-6   Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  • Ma  4-6   Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Jag behärskar
Det här behöver jag träna mer på
Träna mer

Ma
Provbetyget i sin helhet

F
E
D
C
B
A
Provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: