Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2017-02-20 21:34 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-Zack.
Grundskola 3 – 5 Svenska
Vi ska nu arbeta med återberättande text. Vi ska lära oss hur återberättande texter är uppbyggda, vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att öva tillsammans genom att planera och skriva en återberättande text. Du kommer att få visa dina färdigheter när du på egen hand planerar skriver en egen återberättande text.

Innehåll

Återberättande text

 

Läromedel: Zick Zack Skrivrummet åk 4

Tidsåtgång: 1-2 lektioner/vecka under 6-8 veckor

Konkretisering av målen

Under det här arbetsområdet ska du …

 • förstå syftet med en återberättande text om en personlig upplevelse. (Förförståelse och förkunskaper)
 • lära dig hur man skriver inledningar och organiserar innehållet (Steg 1)
 • lära dig använda rätt tempus samt variera och bygga ut meningar (Steg 2)
 • kunna bedöma andras texter samt själva planera en återberättande text och muntligt berätta om den för en kamrat (Steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en återberättande text (Steg 4)

 

Hur undervisningen kommer att gå till

 • Förförståelse: Vi samtalar om gemensamma upplevelser och gör tidslinjer, tankekartor eller tecknade serier för att strukturera händelser.
 • Steg 1: Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en återberättande text, med inledning (vem, var, när, varför) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av varierade sambandsord.
 • Steg 2: Vi arbetar med de språkliga drag som används i en återberättande text, som personliga pronomen, attribut, verb i preteritum och substantiv i singular och plural.
 • Steg 3: Vi bedömer tre återberättande texter utifrån vad vi lärt oss. Var och en planerar en återberättande text och berättar den sedan muntligt för en kamrat som ger respons. Läraren ger också stöd till de elever som behöver extra hjälp.
 • Steg 4: Var och en planerar och skriver på egen hand en återberättande text om något klassen/gruppen har varit med om och bedömer den tillsammans med sin lärare. Nya mål formuleras.

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att …

 • förstå syftet med en återberättande text
 • kunna skriva med ett begripligt innehåll och en ”röd tråd”
 • kunna skriva med en fungerande struktur och redogöra för tid, plats, deltagare och händelser
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text

 

Hur ska du få visa sina förmågor

Du får visa dina förmågor i en individuellt skriven text, som du och din lärare sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista. Därefter ställs nya mål upp.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: