Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat matteprov 3 i matematik år 7,februari

Skapad 2017-02-20 22:31 i Apalbyskolan Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 1 i matematik år 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna som gått har vi i år 7 arbetat med: längd, tid och samband samt algebra och mönster. Vi har bland annat lärt oss att uttrycka längd och tid med lämpliga enheter, utföra beräkningar med tid, att det finns ett samband mellan sträcka, tid och hastighet, skapa tabeller, avläsa, tolka och rita diagram, ta reda på och välja lämpliga lägesmått. Vi har också jobbat med prioriteringsreglerna, teckna uttryck med flera räknesätt, tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel, beskriva logiska mönster, skapa mönster lösa ekvationer och lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer. Provet innehåller både uppgifter som enbart kräver svar men också uppgifter där du behöver visa hur du tänker. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömningen. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Innehåll

Matriser

Ma
Resultat på prov 3 i matematik år 7, februari

Metoder och begrepp

Behärskar
Delvis
Behöver utveckla mer, repetera i boken
Använd gärna webbappen för genomgång: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html
1. Kunna använda ord och begrepp, variabel
Kap. 4.2 sid.168
2. Tabeller och diagram
Kap 3:4 sid. 128
3. Avläsa diagram
Kap. 3.4 sid.130-132
4. Lägesmått, median
Kap. 3.5 sid 137
5. Talföljder
Kap. 4.3 sid 175
6. Tid
Kap. 3.2 sid.110
7. Teckna algebraiska uttryck
Kap. 4.4 sid.181
PROBLEMLÖSNING del 2
8. Problemlösning, medelhastighet
Kap. 3.3 sid.121-123
9.Problemlösning Ekvationslösning
Kap. 4.6 sid.187
10. Problemlösning, ekvation och uttryck
Kap. 2.4 sid.187
11. Problemlösning, läsa av tabell och beräkna medelvärdet
Kap. 3.4 sid 128 Kap 3.5 sid 138
12. Problemlösning, hastighet
Kap. 3.3. sid.121

Problemlösning

  • Ma  7-9   Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Ma  7-9   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  • Ma  7-9   Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
Behärskar
Delvis
Behöver utveckla mer, repetera i boken
Använd gärna webbappen för genomgång: http://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html
13 Problemlösning, Beräkna värdet av uttrycket
Kap. 4.5 sid: 187. Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
14 Problemlösning, teckna ekvationer
Kap. 4.6 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
15 Problemlösning, mönster
Kap 4.3 sid 175 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.
16 Problemlösning, talföljder
Kap. 4.3 Gör gärna nivå tre och fyra för att hitta metoder och strategier.

Ma
Provbetyg

Betyg på provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Provbetyg

Ma
Kommunikation

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

Du behöver träna och utveckla mer
Godtagbar nivå
Hög nivå
Redovisningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: