Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska kap. 9-10

Skapad 2017-02-21 08:32 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under veckorna 2-7 jobbar vi med repetition samt kap. 9 och 10. Målen med dessa kapitel är att träna på att prata och skriva om sig själv i jag-form, kunna använda bestämd artikel i singular och plural (björnen, björnarna) samt lära oss ord som beskriver hur någon ser ut. Vi tränar på hörförståelse, den muntliga och den skriftliga förmågan genom att arbeta med läroboken, göra kahoots, titta på program på spanska och göra muntliga övninga parvis och i grupper.

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9, bedömning på skriftligt prov v.7

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: