Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på Nallen

Skapad 2017-02-21 09:20 i Förskolan Nallen Kristinehamn
Förskola
Babblarna är ett gäng färgglada figurer som vi kommer att arbeta med på olika sätt som ett lustfyllt hjälpmedel i barnens språkutveckling. Varje figur kopplas till olika fokusområden i läroplanen (Lpfö98/10) och på så sätt får vi med helheten i vårt arbete. Bobbo - Rörelse/Dans/Musik och Sång Bibbi - Matematik/Teknik Babba - Sagor/Rim och Ramsor Doddo - Spel/Regellekar/Känslor Diddi - Måla/Skapa Dadda - Skogen/Experiment

Innehåll

Förväntat resultat

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill att barnen ska utöka sitt ord- och begreppsförråd och kunna och våga kommunicera och samspela med vuxna och andra barn.

Hur ska det märkas på barnen?

I samtal med varandra och med oss vuxna och genom att barnen uttrycker sina tankar och talar om vad de vill och inte vill.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 Genom att ge barnen en god språkutveckling utvecklar de även en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Att gemenskapen i barngruppen stärks samt att kommunikationen mellan barnen ska öka.

 

Ramar för arbetsområdet

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Vi har skapat och skapar lekmiljöer och ger barnen tillgång till material så barnen kan mötas, samspela och kommunicera med varandra och med oss pedagoger.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Barn som redan har ett stort ord- och begreppsförråd. Barn som lär av varandra.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Positiva, engagerade pedagoger som tycker om att samtala med barnen och leka med språket på olika sätt.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Vårterminen 2017


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 I den fria leken både inomhus och utomhus, men även i mer åldersindelade samlingsgrupper.


Vilket material?

 Babblarnas handdockor, böcker och spel

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 De olika babblarna dyker upp och utmanar och inspirerar både i styrda aktiviteter (samlingar) och i den fria leken inne och ute. Utmaningar och aktiviteter kring de olika läroplansmålen.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Samlingsstunder där pedagogerna och babblarna inspirerar och utmanar med nya och kända ord och begrepp inom varje babblares fokusområde.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen/hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

 Vi måste tänka på att även hitta utmaningar till de barnen som redan har ett stort ord- och begreppsförråd.

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

Nallens barn kommer att ha samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 I de olika aktiviteterna tillsammans med de olika babblarna.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Genom observationer och dokumentation i den fria leken och kring aktiviteterna.

 

Föräldrarnas upplevelse - service

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 Vi är positiva till att få respons av föräldrarna, som i sin tur självklart påverkar vårt fortsatta arbete.


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 Att deras barn pratar mer och har ett större ord- och begreppsförråd.


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

 Att de samtalar mycket med sina barn.

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: