Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - Det gamla Grekland & det romerska riket vt 17

Skapad 2017-02-21 09:35 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Historia
Antik betyder gammal och Europas äldsta historia kallas för Antiken. Med det menar vi det gamla Grekland och och Romarrikets historia. Från denna tid kommer de första tankarna om demokrati, tävlingarna Marathon och de olympiska spelen, filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles. Du har kanske hört uttrycken "alla vägar bär till Rom" eller "Rom byggdes inte på en dag"? Eller om kända kejsare från denna tid som Julius Caesar och Augustus? Följ med på en resa genom historien och lär känna tiden då Europa föddes!

Innehåll

Material och centralt innehåll

Det material som vi utgår från är läroboken i historia och en film om Pomeji. 

Det gamla Grekland: sidorna 34-53

Det romerska riket: 54-73

 

Träna på om Grekland: https://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/3-antiken

Träna på om Romarriket: https://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/4-antiken

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Den kommer att grundas hur du visar dina förmågor i klassrummet, din historiska berättelse och hur du visar dina förmågor vid det avslutande provet.

Efter att du avslutat arbetsområdet kommer du även att få återkoppling i Unikum.

Tid till förfogande

Vi arbetar med avsnittet v 6 -  v 13, med avbrott för temavecka v 7 och sportlov v 9.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov torsdagen den 30/3

 

Begrepp

antik

myt

stadsstat

Olympos

hellener

skyddsgud

demokrati

spartansk

drama/pjäs

tragedi

komedi

amfiteater

filosof

hybris

koloni

olympiska spelen

medborgare

tempel

akilleshäl

Styx

Hades

Zeus

Poseidon

Athena

 

republik

kejsare

kungadöme

envåldshärskare

latin

senat

legionär

legion

"bröd och skådespel"

provins

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re
Basmatris bedömning Historia Antiken

F
E
C
A
Tidsperioder
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Historiska begrepp
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Villkor och värderingar
Bedöms ej i temat om Antiken
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Undersöka utvecklingslinjer
Bedöms ej i temat om Antiken
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Använda källmaterial
Bedöms ej i temat om Antiken
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: