Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: atomer, molekyler och närmiljö

Skapad 2017-02-21 09:38 i Raus Planterings skola Helsingborg
Partikelmodell, skillnaden mellan grundämne och kemisk förening, fotosyntes och cellandning
Grundskola 5 Kemi NO (år 1-3)

Hur kallt kan det egentligen bli och varför? Vad är alla ämnen uppbyggda av? Vad är skillnaden på en kemisk förening och ett grundämne? Hur är en atom uppbyggd och vad är en molekyl? Vad är motsatsen till ett surt ämne?

Innehåll

Vad ska du lära dig?

I det här temat kommer du att lära dig:

- Hur atomer och molekyler är uppbyggda.

- Skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening.

- Kortfattat om kemiska reaktioner.

- Att ingenting försvinner!

- Vad som menas med surt och basiskt och hur vi kan mäta detta.

Hur ska du lära dig?

I klassen kommer vi att arbeta med:

- Genomgångar och diskussioner.

- Läsa i boken om fysik och kemi.

- Se film.

- Arbeta med konkret material för atomer och molekyler.

- Laborationer.

- Min hemsida om atomer och molekyler

Underteman

Vi bryter ned huvudtemat i detta arbetsområde till följande temaområden:

1. Vad är kemi? Atomer och molekyler.

2. Fast, flytande och gas. Lösningar och blandningar.

3. Surt och basiskt.

4. Människans påverkan.

Hur kommer du att bli bedömd?

Under arbetsområdet kommer jag som lärare att bedöma:

- Din delaktighet på lektioner och i diskussioner.

- Dokumentation av laboration.

- Skriftligt förhör i form av test, vilket kan omfattas av praktiskt moment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

NO Ke
Kunskapskrav

Nivå 1
På nivå 1 hamnar du om du är godkänd på ett kunskapskrav.
Nivå 2
På nivå 2 hamnar du om du visat på mer djupgående förmågor och kunskapskrav.
Nivå 3
På nivå 3 hamnar du om du visat på mer djupgående förmågor och kunskapskrav än de i nivå 1 och 2.
Du kan använda dig av kemins begrepp, dvs. typiska ord för arbetsområdet.
Du använder ett par av kemiska begrepp men känner dig osäker. Exempel: atom, molekyl, grundämne, surt, neutralt, basiskt.
Du använder med viss säkerhet flera av kemins begrepp. Exempel: du kan förklara vad begreppen på Nivå 1 betyder med enklare ord och känner dig säker till viss del.
Du använder med säkerhet de flesta av kemins begrepp. Exempel: du kan förklara expertorden på nivå 1 och vidare även ord så som: reaktion, neutron, elektorn, proton, atomkärna. Samtliga ord känner du dig helt säker på och kan ge goda förklaringar på dessa.
Du kan berätta vad en kemisk reaktion är och ge exempel på det ur vår vardag.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för vad en kemisk reaktion är. Du kan ett exempel på en kemisk reaktion. Exempelvis: hur vatten kan uppstå med hjälp av väte och syre.
Du kan på ett utvecklat sätt redogöra för vad en kemisk reaktion är. Du kan ge ett par exempel på en kemiska reaktion. Exempelvis: hur vatten kan uppstå med hjälp av väte och syre och använder dig av kemiska formler. Exempel 2: hur kol som förbränns med syrgas kan bilda, exempelvis, koldioxid.
Du kan på ett välutvecklat sätt redogöra för vad en kemisk reaktion är. Du kan ge flera exempel på kemiska reakioner.
Du kan förklara skillnaden mellan surt och basiskt.
Du kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan surt och basiskt. Exempelvis: du kan ge en enkel förklaring mellan surt och basiskt med hjälp av pH-skalan.
Du kan på ett fungerande sätt förklara skillnaden mellan surt och basiskt och har då även med det kemiska expertordet 'neutral' i sammanhanget.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara skillnaden mellan surt och basiskt. Du använder här (utöver nivå 1 och 2) även expertordet 'vätejonkoncentration'. Du kan även ge exempel på detta i vår vardag. Exempelvis: att ge tydliga exempel på var vi finner syror eller baser i vardagen och deras användningsområden.
Undersökningar och utrustning
Du kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning på ett till visst del säkert sätt. Exempelvis: att använda sig av det konkreta materialet som bygger upp atomer och molekyler.
Du kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning på ett säkert sätt.
Du kan följa en given planering och genomföra en enkel undersökning på ett mycket säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: