Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglornas planering VT 2017

Skapad 2017-02-21 09:49 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi jobbar med värdegrunden

Innehåll

Kunskapsområde: Värdegrund med fokus på gruppsammanhållning och hur man är en bra kompis.

 

Varför: Vi vill stärka den gemenskap som finns och bygga vidare på att skapa ett demokratiskt klimat.

 

Var är vi: Vi ska observera barnen och finnas nära tillhands för att finnas till när barnen behöver oss. Just nu har barnen börjat landa i gruppen och därmed har vi sett att de har börjat säga ifrån till varandra.

 

Var ska vi: 1:a effekten: Vi tänker att barnen ska kunna se konsekvensen av sitt handlande samt kunna visa en vilja att hjälpa sin kompis. TYDLIGARE EXEMPEL

2:a effekten: När barnen visar en vilja att förstå våra gemensamma uppsatta regler, visar respekt mot kompisarna och är lyhörd för övriga gruppens önskemål.

3:e effekten: Barnen visar en vilja och efter egen förmåga visa att de vill ta ansvar för egna handlingar. TYDLIGARE EXEMPEL

 

Hur gör vi?: Vi kommer vid vissa tillfällen dela in barngruppen i 2 mindre grupper under dagen för att det ska bli lugnare miljö och vi pedagoger ska kunna fokusera kring den valda aktiviteten tillsammans med gruppen. Vi kommer jobba med STOP-handen för att göra det tydligt för barnen när något inte är OK. Vi kommer jobba med känslor och försöka sätta ord på känslor vid olika situationer.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: