Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En personlig åsiktstext - arbete med krönikor

Skapad 2017-02-21 09:56 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Arbeta med krönikor genom att läsa, diskutera och skriva.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I de flesta tidningar, både i pappers- och webbform, återfinns krönikan. Vad är typiskt för denna sorts text? Hur skiljer den sig från andra texter? Under denna period kommer du att få läsa och analysera krönikor, men även skriva en krönika.

Innehåll

Mål

  • Utveckla förmågan att läsa och reflektera kring texter.
  • Utveckla din förmåga att uttrycka dig och föra fram dina reflektioner i tal och skrift.
  • Utveckla språklig säkerhet och en förståelse för ords och begrepps nyanser och värdeladdning samt språkliga normer.

Detta bedöms

  • Din förmåga att förstå och reflektera kring skrivna krönikor.
  • Din förmåga att följa de språkliga normerna och anpassa din text efter texttyp (reflekterande text i form av krönika) och syfte samt använder dig av skrivprocessen.
  • Din förmåga att bearbeta dina texter utifrån respons.

I klassrummet

Läsa

Läsa och analysera krönikor utifrån titel, innehåll, budskap, uppbyggnad och språk.

Skriva

Planera, skriva och bearbeta en krönika.

Uppgifter

  • Individuell krönika

  • Individuell krönika

Matriser

Sv
Kommentera och reflektera - arbete med krönikor

(Läsförståelse)

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Krönika

F
E
C
A
Språklig variation
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Du kan skriva en krönika med viss språklig variation och enkel textbindning.
Du kan skriva en krönika med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Du kan skriva en krönika med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Texttyp
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Du kan skriva en krönika med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Du kan skriva en krönika med relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
Du kan skriva en krönika med väl fungerande anpassning till texttyp,
Språkliga normer
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Du kan skriva en krönika med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en krönika med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en krönika med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
(Kamratrespons: få respons och bearbeta din text)
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: