Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Väder samt värme och kyla.

Skapad 2017-02-21 10:18 i Raus Planterings skola Helsingborg
Vi arbetar med hur värme påverkar olika ämnen och hur den förflyttas. Olika vädertyper och hur man mäter väder.
Grundskola 4 Fysik
Varför är det såhär att värme hör ihop med hur snabbt atomer rör sig? Tar ett ämnen olika stor plats beroende på hur varmt det är och är det likadant med oss människor? Hur sprider sig värme? Varför har vi inte bara samma väder år ut och år in? Hur håller man kvar värmen?

Innehåll

SYFTET MED KURSEN ÄR ATT DU

- utveckla kunskap, nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden.

- ska ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser med hjälp av
både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad?

Det här kommer vi att arbeta med och det här skall du
förväntas ha lärt dig efter kursens gång:

 - att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig.
-  att värme kan spridas på tre sätt.
-  några ämnen som leder värme bra respektive dåligt.
-  hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder.
-  meteorologi t.ex. om hur vindar uppstår.
-  hur en termos fungerar.
-  utföra enkla experiment.

Hur?

Vi kommer att

- grupparbeten.
- se filmer inom arbetsområdet.
- ha genomgångar med diskussioner.
- använda oss av läromedelsbok i NO. 
- göra småexperiment där vi undersöker hur saker och ting hänger ihop.
 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • beskriva olika väderfenomen och hur de uppstår.
 • utföra undersökningar.
 • använda olika begrepp (tex isolering, ledas och strömma) inom värme genom att ge exempel och beskriva dessa.

 

Bedömningen kommer att kontrolleras genom...

 • diskussionsinnehåll.
 • din förmåga att visa på hur du använder olika begrepp och drar slutsatser kring dessa.
 • test.
 • praktiskt prov.       

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: