Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk - rationella tal

Skapad 2017-02-21 10:55 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vilket bråk är störst: två tredjedelar eller två åttondelar? Vad har vi för användning av bråk i vardagsmatematik? I det här arbetsområdet ska vi bekanta oss med bråktal (rationella tal). Vi kommer lära oss uttrycka delar i form av bråk, att jämföra storleken på olika bråk och att räkna med bråk.

Innehåll

Det här ska du som elev kunna om några veckors arbete med bråk:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:
- skriva en halv med olika bråk. Ex: 1/2 och 4/8.
- jämföra och storleksordna bråk. Ex: att 1/2 är större än 3/8.
- räkna ut en viss del av ett antal t.ex. två tredjedelar av 18 kronor.
- skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal. Ex: att 1/2 är detsamma som 0,5. Ex 2: att 1/5 är detsamma som 0,2.

Expertord/begreppsord du ska behärska:

 • bråk
 • bråkplank
 • del av antal
 • olika vanliga förekommande typer av bråk (hur de skrives och läses)
 • större än
 • mindre än
 • mindre, färre, färst
 • stor, större, störst

Så här kommer vi att arbeta

- arbete enskilt och tillsammans med andra.
- arbete i matteboken och andra uppgifter kring ämnet.
- olika praktiska uppgifter. Ex: att dela en frukt så som t.ex. en banan i rätt antal delar.
- arbeta med bråkplank.
- diskussioner (EPA-form) hur vi kommer kan storleksordna bråk.

Vi kommer att bedöma...

Din förmåga att:

- skriva en halv med olika bråk.
- jämföra och storleksordna bråk.
- räkna ut en viss del av ett antal tex två tredjedelar av 18 bananer.
- skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som ett decimaltal.
- behärska begrepp som bråk, bråkplank och del av antal (se begreppsorden ovan).
- diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: