Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering vårterminen 2017

Skapad 2017-02-21 11:06 i Pysslingen Förskolor Landborgens Förskola Pysslingen
Förskola
Grovplanering för Kottarna vårterminen 2017

Innehåll

Grovplanering Kottarna VT17

 

Vi kommer att jobba med tema Språk under vårterminen. Språket är ett viktigt verktyg för kommunikationen och sker i det vardagliga lärandet.

 

Vi kommer till en början att planera och hålla i språk-samlingar där vi kommer att lägga fokus på:

-          Sånger

-          Rim och ramsor

-          Flano-sagor

-          Bokläsning

-          Mini-teater med böcker som utgångspunkt

-          Memory-lekar av olika slag, fokus på bokstäver

 

Då vi vill arbeta med barns inflytande kommer vi att se vad detta tema leder till, beroende på vad barnen visar intresse för. Men huvudsakliga fokusen kommer att ligga på barnens språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: