Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 v 10 - 16

Skapad 2017-02-21 11:15 i Västra Karups skola Båstad
En terminsplanering för åk 2 där materialet "Prima(med elevwebb)" och "Lyckas med problemlösning" ligger som grund.
Grundskola 2 Matematik
Vilka strategier kan jag använda när jag ska räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång? Vad heter de fyra räknesätten? Hur och när använder jag dem? Vad väger ungefär 1 kg? Hur visar och förklarar jag mina matematiska beräkningar med mattespråket? Det här och många andra frågor kommer vi att arbeta med för att du ska bli en säker och snabb matematiker.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska kunna

 • ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • namnge de fyra räknesätten och ange när man använder respektive räknesätt.
 • använda strategierna räkna varje talsort för sig vid addition och subtraktion.
 • använda strategierna "ta bort" och "fyll på" vid subtraktion med tiotalsövergång.
 • kunna uppskatta, jämföra och mäta massa med enheten kg.
 • använda dig av multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
 • kunna använda dig av problemlösningsstrategien "rita en bild".
 • kunna skapa ett problem i grupp där "rita en bild" är problemlösningsstrategien.

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för var och hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • reflektera över ditt lärande genom självvärderingar.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig och träna på de strategier som finns med i målen.
 • lära dig samt träna räknesätten multiplikation och division (2, 5 och 10).
 • genom praktiska övningar träna på att jämföra, uppskatta och mäta massor med enheten kg.
 • lära dig och träna på problemlösningsstrategien "rita en bild".
 • skapa problem i grupp, som ska lösas med strategin "rita en bild".

 

Bedömning:  

 Jag bedömer din förmåga i matrisen nedan.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik åk 2 v 10 - 16

Ansvar för studier och arbetsmiljö

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
Du har strategier för att skapa arbetsro och bidrar till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
•namnge de fyra räknesätten och ange när man använder respektive räknesätt.
• använda strategierna räkna varje talsort för sig vid addition och subtraktion.
• använda strategierna "ta bort" och "fyll på" vid subtraktion med tiotalsövergång.
• kunna uppskatta, jämföra och mäta massa med enheten kg.
• använda dig av multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.

Problemlösning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
• kunna använda dig av problemlösningsstrategien "rita en bild".
• kunna skapa ett problem i grupp där "rita en bild" är problemlösningsstrategien.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: